Profession landbrugsinspektør

Landbrugsinspektører overvåger landbrugsaktiviteter på landbrugsbedrifter og andre landbrugsfaciliteter. De inspicerer aktiviteter såsom sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, omkostninger og produktionsprocesser med henblik på at sikre, at arbejdstagerne og deres aktiviteter overholder tilsvarende lovgivning og standarder. Landbrugsinspektører analyserer og aflægger også rapport om deres resultater.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Principper for landbrugsproduktion

  Principper og betingelser for økologisk og bæredygtig landbrugsproduktion.

 • Principper for agronomisk produktion

  Teknikker og metoder til samt principper for konventionel agronomisk produktion.

 • Forebyggelse af forurening

  De processer, der anvendes til at forebygge forurening: forholdsregler for at forhindre forurening af miljøet, procedurer til bekæmpelse af forurening og dertil hørende udstyr samt mulige miljøbeskyttelsesforanstaltninger.

 • Lovgivning om sundhed, sikkerhed og hygiejne

  De sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder samt den lovgivning, der gælder for en bestemt sektor.

 • Registrering af hændelser og ulykker

  Metoder til indberetning og registrering af hændelser og ulykker på arbejdspladsen.

 • Miljølovgivning inden for land- og skovbrug

  Kendskab til miljølovgivning, politikker, principper, der er relevante for landbrug og skovbrug. Bevidsthed om indvirkningen på miljøet af lokale landbrugsprocedurer og -praksisser. Midler til at tilpasse produktionen til nye miljøregler og -politikker.

Færdigheder

 • Formidle sundheds- og sikkerhedstiltag

  Informere om gældende regler, retningslinjer og foranstaltninger for at undgå ulykker og farer på arbejdspladsen.

 • Håndhæve sanitære procedurer

  Sikre standarder for sanitet og renlighed, som er afgørende for en effektiv bekæmpelse af svampe og andre parasitter under intensive dyrkningsbetingelser. Skaffe sig ikke-forurenede fisk og æg gennem strenge sundhedsprocedurer og undgå smittebærende fisk. Føre tilsyn med isoleringen og identifikationen af midlet med specifikt immunantiserum.

 • Følge op på klager

  Følge op på klager eller ulykkesrapporter med henblik på at træffe passende foranstaltninger til løsning af problemer. Kontakte de relevante myndigheder eller interne medarbejdere for at finde løsninger i forskellige situationer.

 • Indsamle prøver til analyse

  Indsamle prøver af materialer eller produkter til laboratorieanalyse.

 • Analysere forretningsgange

  Undersøge arbejdsprocessernes bidrag til forretningsmålene og overvåge deres effektivitet og produktivitet.

 • Udføre inspektionsanalyse

  Undersøge og rapportere om inspektionsprocedurer, -teknikker, -udstyr og -materialer.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Identificere farer på arbejdspladsen

  Gennemføre sikkerhedsrevisioner og inspektioner af arbejdspladser og udstyr på arbejdspladsen. Sikre, at de opfylder sikkerhedsforskrifterne, og identificere farer og risici.

 • Gennemføre miljøundersøgelser

  Gennemføre undersøgelser for at indsamle oplysninger til analyse og styring af miljørisici i en organisation eller i en bredere sammenhæng.

 • Foretage inspektioner

  Foretage sikkerhedsinspektioner på områder, der giver anledning til betænkeligheder, for at identificere og indberette potentielle farer eller brud på sikkerheden samt tage skridt for at maksimere sikkerhedsstandarderne.

 • Overvåge arbejdssted

  Regelmæssigt sikre, at arbejdsforholdene på arbejdspladsen lever op til arbejdsmiljøkravene, og sikre, at det foreslåede arbejde ikke udgør en trussel mod andres fysiske integritet.

 • Garantere overholdelse af lovkrav

  Garantere overholdelse af etablerede og gældende standarder og lovkrav som f.eks. specifikationer, politikker, standarder eller lovgivning for det mål, som organisationerne tilstræber at opnå.

Source: Sisyphus ODB