Profession landbrugsmaskinfører

Landbrugsmaskinfører betjener specialiseret udstyr og maskiner til landbrugsproduktion og vedligeholdelse af landskab.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Plantesygdomsbekæmpelse

  Typer af og karakteristika ved sygdomme i planter og afgrøder. Forskellige kontrolmetoder, aktiviteter, hvor der anvendes konventionelle eller biologiske metoder under hensyntagen til plante-/afgrødernes art, miljø- og klimaforhold samt sundheds- og sikkerhedsregler. Oplagring og håndtering af produkter.

 • Herbicider

  Typer kemiske egenskaber ved herbicider og deres negative menneskelige og miljømæssige virkninger.

 • Mekaniske værktøjer

  Forstå maskiner og værktøjer, herunder deres design, anvendelse, reparation og vedligeholdelse.

 • Pesticider

  Typer af kemiske egenskaber ved pesticider og deres negative indvirkning på mennesker og miljøet.

 • Færdselslove

  Forstå færdselsloven og færdselsreglerne.

Færdigheder

 • Implementere anvisninger

  Være i stand til at gennemføre skriftlige eller mundtlige instrukser.

 • Sprede gødning

  Sprede gødningsopløsninger for at øge plantevæksten.

 • Høste dækafgrøder

  Så eller høste dækafgrøder, såsom lucerne.

 • Trække en traktor med kraftudtag

  Trække et redskab til traktorer, der er udstyret med kraftudtag.

 • Håndtere kemiske produkter til jord og planter

  Håndtering af kemiske produkter til jord og planter omfatter rensning af det udstyr, der anvendes til spredning og sprøjtning, blanding af kemikalier, forberedelse af pesticider og herbicider til sprøjtning, forberedelse af gødning til spredning.

 • Forstå anvisninger

  Være i stand til at forstå mundtlige og skriftlige instrukser.

 • Identificere plantekarakteristika

  Identificere og klassificere afgrødeegenskaber. Være i stand til at genkende forskellige typer løg efter navn, klassificeret størrelse, markmarkeringer og lagermærkning.

 • Arbejde i et landbaseret team

  Samarbejde med andre i et maskinstationshold om tjenesteydelser til landbrugsproduktion og landskabspleje.

 • Høste afgrøder

  Slå, plukke eller klippe landbrugsprodukter manuelt eller ved hjælp af passende redskaber og maskiner. Tage hensyn til produkternes relevante kvalitetskriterier, forskrifter for hygiejne og brug af passende metoder.

 • Betjene landbrugsmaskiner

  Betjene motordrevet landbrugsudstyr, herunder traktorer, ballepressere, sprøjter, plove, slåmaskiner, mejetærskere, jordflyttende udstyr, lastbiler og vandingsudstyr.

Source: Sisyphus ODB