Profession landbrugspolitisk medarbejder

Landbrugspolitiske medarbejdere analyserer og kortlægger landbrugspolitiske spørgsmål og udarbejder planer for forbedring og gennemførelse af ny politik. De udarbejder rapporter og præsentationer for at kommunikere og opnå støtte til politikkerne fra regeringens embedsmænd og offentligheden. De kommunikerer også med fagfolk inden for landbruget med henblik på forskning og information og udfører administrative opgaver.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

 • Landbrugslovgivning

  Organ af regional, national og europæisk lovgivning, der er vedtaget inden for landbrug og skovbrug, vedrørende forskellige emner som f.eks. produktkvalitet, miljøbeskyttelse og handel.

 • Agronomi

  Studiet af kombinationen af landbrugsproduktion og -beskyttelse og genopretningen af det naturlige miljø. Omfatter principper og metoder til kritisk udvælgelse og egnede anvendelsesmetoder for bæredygtighed i landbruget.

 • økologiske principper

  Forståelse af, hvordan et økosystem fungerer, og dets forbindelse til miljøplanlægning og -projektering.

 • Miljølovgivning inden for land- og skovbrug

  Kendskab til miljølovgivning, politikker, principper, der er relevante for landbrug og skovbrug. Bevidsthed om indvirkningen på miljøet af lokale landbrugsprocedurer og -praksisser. Midler til at tilpasse produktionen til nye miljøregler og -politikker.

Færdigheder

 • Samarbejde med lokale myndigheder

  Varetage kontakten til og udvekslingen af oplysninger med regionale eller lokale myndigheder.

 • Vedligeholde forbindelser med offentlige myndigheder

  Etablere og opretholde hjertelige arbejdsrelationer med ligestillede i forskellige offentlige myndigheder.

 • Fremme landbrugspolitikker

  Fremme inddragelsen af landbrugsprogrammer på lokalt og nationalt plan med henblik på at opnå støtte til udvikling af landbruget og bevidsthed om bæredygtighed.

 • Rådgive om lovgivning

  Rådgive tjenestemænd i lovgivende forsamlinger om fremsættelse af nye lovforslag og behandling af lovgivning.

 • Have forbindelse til lokale repræsentanter

  Opretholde gode forbindelser med repræsentanter for det lokale videnskabelige, økonomiske og civile samfund.

 • Lede gennemførelsen af myndigheders politik

  Lede gennemførelsen af nye myndighedsforskrifter eller ændringer i eksisterende forskrifter på nationalt eller regionalt plan samt lede det personale, der er involveret i gennemførelsesproceduren.

 • Udvikle landbrugspolitikker

  Udvikle programmer for udvikling af nye teknologier og metoder inden for landbruget samt udvikling og gennemførelse af øget bæredygtighed og miljøbevidsthed inden for landbruget.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

Source: Sisyphus ODB