Profession landmand med blandet drift

Landmænd med blandet drift er ansvarlige for forvaltningen af alle aspekter af animalsk og vegetabilsk produktion som en lille virksomhed eller til selvforsyning.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Miljølovgivning inden for land- og skovbrug

  Kendskab til miljølovgivning, politikker, principper, der er relevante for landbrug og skovbrug. Bevidsthed om indvirkningen på miljøet af lokale landbrugsprocedurer og -praksisser. Midler til at tilpasse produktionen til nye miljøregler og -politikker.

 • Dyreholdssystemer

  Tildeling af landbrugsressourcer i forhold til dyreholds- og landbrugssystemer.

 • Principper for agronomisk produktion

  Teknikker og metoder til samt principper for konventionel agronomisk produktion.

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

 • Husdyravl

  Forstå naturlige og kunstige reproduktionsteknikker, drægtighedsperioder og fødsler for husdyr. Forståelse af human aflivning af relevante dyr i overensstemmelse med national lovgivning.

 • Principper for landbrugsproduktion

  Principper og betingelser for økologisk og bæredygtig landbrugsproduktion.

 • Principper for afgrødeproduktion

  Principper for dyrkning af afgrøder, den naturlige cyklus, naturpleje, vækstbetingelser og principper for økologisk og bæredygtig produktion. Kvalitetskriterier og krav til frø, planter og afgrøder.

Færdigheder

 • Betjene landbrugsmaskiner

  Betjene motordrevet landbrugsudstyr, herunder traktorer, ballepressere, sprøjter, plove, slåmaskiner, mejetærskere, jordflyttende udstyr, lastbiler og vandingsudstyr.

 • Føre tilsyn med hygiejneprocedurer på landbrugsbedrift

  Sikre, at hygiejneprocedurer på landbrugsbedrifter overholdes, idet der tages hensyn til regler for særlige indsatsområder, for eksempel husdyr, planter, lokale landbrugsprodukter osv.

Source: Sisyphus ODB