Profession landskabsarkitekt

Landskabsarkitekter planlægger og projekterer anlæggelsen af haver og naturområder. De fastlægger specifikationerne og fordelingen af arealet. De kombinerer en forståelse af det naturlige rum med en fornemmelse for æstetik med henblik på at skabe et harmonisk rum.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Landskabsarkitektur

  De principper og den praksis, der anvendes i forbindelse med arkitektur og design af udendørs arealer.

 • Byplanlægning

  Politisk og teknisk proces, der har til formål at udforme bymiljøet og optimere udnyttelsen af jorden ved at inddrage forskellige aspekter såsom infrastruktur, vand og grønne og sociale områder.

 • æstetik

  Sæt principper baseret på, hvad der virker tiltrækkende og smukke.

 • Landskabsdesign

  Forstå landskabsdesign og -vedligeholdelse.

 • Zonelovgivning

  Fordeling af arealer i zoner, hvor der tillades forskellige anvendelser og aktiviteter, som f.eks. bolig-, landbrugs- og industrivirksomhed. Disse arealer reguleres af lovgivningsprocedurer og lokale myndigheder.

 • Landskabsanalyser

  Metoderne til analyse og beregning, der anvendes ved udformningen af udendørs arealer.

 • Arkitektoniske forskrifter

  Forskrifterne, lovene og de juridiske aftaler, der findes i Den Europæiske Union inden for arkitektur. 

 • Strategier for grønne områder

  Myndighedens vision for, hvordan dets grønne områder skal anvendes. Dette omfatter de mål, den ønsker at nå, og de ressourcer, metoder, lovgivningsmæssige rammer og den tid, der er nødvendig for at nå disse mål. 

 • økologi

  Studiet af, hvordan organismer indvirker på hinanden, og deres forbindelse til omgivelserne.

Færdigheder

 • Levere rapporter med cost-benefit-analyser

  Udarbejde, sammensætte og formidle rapporter med detaljerede omkostningsanalyser, der vedrører virksomheders forslag og budgetplaner. Analysere de finansielle eller sociale omkostninger og fordele ved et projekt eller en investering forud for en given periode.

 • Rådgive om landskabspleje

  Rådgive om planlægning, udvikling og pasning af nye og eksisterende landskaber.

 • Udforme landskabsplaner

  Udform landskabsplaner og etablering af skalamodeller i overensstemmelse med specifikationer og budget.

 • Udvikle arkitekturplaner

  Lave et udkast til en masterplan til byggepladser og tilplantning af landskabet. Udarbejde detaljerede udviklingsplaner og specifikationer i overensstemmelse med gældende lovgivning. Analysere private udviklingsplaner for nøjagtighed, hensigtsmæssighed og overensstemmelse med lovgivningen.

 • Forvalte landskabsprojekter

  Forberede anlæggelse af parker, rekreative områder og rabatter langs veje. Udarbejde design, tegninger og specifikationer for sådanne projekter og anslå omkostningerne.

 • Designe indretning af udendørsområder

  Designe indretning af udendørsområder udendørsområders funktionelle og arkitektoniske udseende. Integrere grønne områder, sociale rum og reguleringsmæssige aspekter i forbindelse med indretning af udendørsområder.

 • Udarbejde komponenter til landskabsdesign

  Udarbejde designkomponenter og materialer, som egner sig til sted, formål og forventet anvendelse. Anbefale planter og materialer, der er egnede til ordningen og ligger inden for budgettet.

 • Finde frem til kundebehov

  Brug passende spørgsmål og aktiv lytning til at identificere kundernes forventninger, ønsker og krav alt efter produkt og tjenester.

 • Integrere foranstaltninger i arkitektonisk design

  Integrere målinger, der foretages på steder eller indgår i projektet, i udformningen og udarbejdelsen af arkitektoniske projekter. Integrere overvejelser såsom brandsikkerhed, akustik og bygningsfysik.

Source: Sisyphus ODB