Profession landskabsdesigner

Landskabsdesignere udformer og skaber udendørs fællesarealer, seværdigheder, strukturer, parker, haveanlæg og private haver med henblik på miljømæssige, social-adfærdsmæssige eller æstetiske resultater.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Målemetoder

  Have en forståelse af overvågningsmetoder, teledetektionsmetoder og -udstyr.

 • Landskabsanalyser

  Metoderne til analyse og beregning, der anvendes ved udformningen af udendørs arealer.

 • Plantesygdomsbekæmpelse

  Typer af og karakteristika ved sygdomme i planter og afgrøder. Forskellige kontrolmetoder, aktiviteter, hvor der anvendes konventionelle eller biologiske metoder under hensyntagen til plante-/afgrødernes art, miljø- og klimaforhold samt sundheds- og sikkerhedsregler. Oplagring og håndtering af produkter.

 • Instrumenter inden for landskabsarkitektur

  Instrumenterne, værktøjerne, symbolerne og terminologien for landskabsarkitekturtegninger og -specifikationer; lovgivninger og koder angående landskabsarkitektur og design.

 • Topografi

  Grafisk gengivelse af overfladekarakteristika på et sted eller område på et kort, der viser deres relative positioner og højder.

 • Landskabsarkitektur

  De principper og den praksis, der anvendes i forbindelse med arkitektur og design af udendørs arealer.

 • Designprincipper

  De elementer, der anvendes inden for design, såsom enhed, målestok, proportion, balance, symmetri, rum, form, tekstur, farve, lys, skygge og kongruens og deres anvendelse i praksis.

 • økologi

  Studiet af, hvordan organismer indvirker på hinanden, og deres forbindelse til omgivelserne.

 • Skadedyrsbekæmpelse i planter

  Typer af og karakteristika ved skadedyr i planter og afgrøder. Forskellige metoder til bekæmpelse af skadedyr, aktiviteter med anvendelse af konventionelle eller biologiske metoder, der tager hensyn til typen af plante eller afgrøde, miljø- og klimaforhold samt sundheds- og sikkerhedsregler. Oplagring og håndtering af produkter.

Færdigheder

 • Kontrollere projektforskrifter

  Besigtige projekter for overholdelse af forskrifter og specifikationer. Udarbejde henstillinger til eksisterende specifikationer og planer.

 • Forvalte landskabsprojekter

  Forberede anlæggelse af parker, rekreative områder og rabatter langs veje. Udarbejde design, tegninger og specifikationer for sådanne projekter og anslå omkostningerne.

 • Udføre ukrudtsbekæmpelse

  Udføre sprøjtning mod ukrudt og plantesygdomme i overensstemmelse med den nationale industri og kundernes krav.

 • Udfærdige nøjagtige tegninger

  Udarbejde nøjagtige tekniske tegninger ud fra skitser, tegninger og mundtlige instruktioner.

 • Udføre undersøgelser og markforsøg

  Planlægge og udføre undersøgelser og markforsøg efter behov. Inspicere landskabet ved hjælp af etablerede teknikker og procedurer.

 • Rådgive underleverandører

  Rådgive underleverandørerne om fortolkningen af planer og anbefaler ændringer, når det er nødvendigt.

 • Rådgive tilsynsførende

  Rådgive tilsynsførende om problemer, ændringer eller forslag til mere effektiv reguleringspraksis eller udviklingsaktiviteter.

 • Udvikle nye landskabsdesign

  Brug kreative idéer til konceptualisering af landskabsprojekter ved at udforme tegninger og skitser. Disse design kan består af parker, motorveje eller gangarealer med det formål at skabe et offentligt funktionelt område.

 • Gennemgå byggetilladelser

  Gennemgå planer for overensstemmelse med reglerne og den godkendte konstruktion.

 • Udvikle arkitekturplaner

  Lave et udkast til en masterplan til byggepladser og tilplantning af landskabet. Udarbejde detaljerede udviklingsplaner og specifikationer i overensstemmelse med gældende lovgivning. Analysere private udviklingsplaner for nøjagtighed, hensigtsmæssighed og overensstemmelse med lovgivningen.

 • Udføre skadedyrsbekæmpelse

  Udføre sprøjtning af afgrøder mod sygdomme og skadelige dyr i overensstemmelse med den nationale industri og kundens krav. Sprede gylle og gødning i overensstemmelse med lokale miljøbestemmelser

Source: Sisyphus ODB