Profession leder af en vingård

Ledere af en vingård koordinerer vingårdens bedrift, i nogle tilfælde også administration og markedsføring.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Miljølovgivning inden for land- og skovbrug

  Kendskab til miljølovgivning, politikker, principper, der er relevante for landbrug og skovbrug. Bevidsthed om indvirkningen på miljøet af lokale landbrugsprocedurer og -praksisser. Midler til at tilpasse produktionen til nye miljøregler og -politikker.

 • Vinavl

  Forståelse af vinvækst og vinprincipper.

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

 • Skadedyrsbekæmpelse i planter

  Typer af og karakteristika ved skadedyr i planter og afgrøder. Forskellige metoder til bekæmpelse af skadedyr, aktiviteter med anvendelse af konventionelle eller biologiske metoder, der tager hensyn til typen af plante eller afgrøde, miljø- og klimaforhold samt sundheds- og sikkerhedsregler. Oplagring og håndtering af produkter.

 • Driftsledelse inden for landbrug

  Forstå forretningsprincipperne bag landbrugsproduktion og markedsføring af landbrugsprodukter.

 • Vinrelaterede videnskaber

  Videnskaber såsom kemi, biologi og mikrobiologi, samt laboratoriekompetencer, hvor de vedrører vin.

 • Gødningsprincipper

  Studiet af plante-, jordbundsstrukturen samt klimatiske og miljømæssige forhold inden for agronomisk produktion.

 • Vinproduktion

  Vinproduktionsprocesser og -sikkerhedskrav. Principper for fremstilling af vin. Teknik og procesteknologi (pumper og slanger).

Færdigheder

 • Overvåge vedligeholdelse af områder

  Overvåge jordoperationer, f.eks. jorddækning, lugning, studsning af buske, fejning af alle gåområder, fjernelse af sne, reparation af hegn og opsamling af affald.

 • Føre tilsyn med skadedyrs- og sygdomsbekæmpelse

  Undersøge for skader forårsaget af skadedyr, bestille pesticider efter behov og inden for et givet budget, føre tilsyn med blanding og anvendelse af pesticider, føre fortegnelser over anvendelsen af pesticider.

 • Lede landbrugsmedarbejdere

  Ansætte og lede personale. Dette omfatter fastlæggelse af organisationens jobbehov, og af kriterier og procedurer for ansættelse. Udvikle personalets kompetencer i overensstemmelse med virksomhedens og de enkelte medarbejderes nuværende og fremtidige behov. Sikre personalets sundhed og sikkerhed, herunder gennemførelse af alle relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer og revisioner med regelmæssige opfølgningsprocedurer.

 • Lede procedurer for test af kemikalier

  Forvalte de procedurer, der skal anvendes ved kemisk prøvning, ved at udforme dem og gennemføre test i overensstemmelse hermed.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Kontrollere druekvalitet

  Drøfte druernes kvalitet og mængde med vinavlere i vækstsæsonen.

 • Kontrollere vinkvalitet

  Smage på vinen og stræbe efter at forbedre kvaliteten. Udvikle nye vintyper. Sikre, at kvaliteten bevares i alle produktionsstadier, også når den er aftappet. Registrere kvalitetskontrol i overensstemmelse med specifikationerne. Påtage sig ansvaret for at opretholde alle kvalitetsparametrene for alle vine.

 • Lede produktionsvirksomhed

  Tilrettelægge og instruere personale, planlægge produktionsstrategier og -programmer, herunder salg. Varetage indkøbsordrer af materialer og udstyr og forvalte lagre osv. Være opmærksomhed på forretningskunders krav og tilpasninger i overensstemmelse hermed i forhold til planer og strategier. Estimere ressourcer og kontrollere budgetter for virksomheder ved hjælp af driftsøkonomi, produktionsudvikling og projektstyringsprincipper.

 • Evaluere vingårdes problemer

  Opdage og vurdere problemer på vingårde. Anbefaling af effektive, rettidige og økonomiske løsninger til levering af frugt af høj kvalitet.

 • Håndtere tekniske aspekter af vinproduktion

  Kontrollere hele fremstillingsprocessen i forhold til mængde og kvalitet. Træffe beslutning om nye praksisser i vingårde og vinmarker ved hjælp af interne oplysninger og rådgivningsprocesser.

 • Lede vinproduktion

  Lede produktionen af vin og undersøge produktionsrørledningen og mængderne.

 • Føre tilsyn med hygiejneprocedurer på landbrugsbedrift

  Sikre, at hygiejneprocedurer på landbrugsbedrifter overholdes, idet der tages hensyn til regler for særlige indsatsområder, for eksempel husdyr, planter, lokale landbrugsprodukter osv.

Source: Sisyphus ODB