Profession leder af feltundersøgelse

Ledere af feltundersøgelser tilrettelægger og fører tilsyn med undersøgelser efter anmodning fra en sponsor. De overvåger deres gennemførelse i overensstemmelse med produktionskravene og leder et team af udspørgere i felten.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Undersøgelsesteknikker

  Teknikker til at identificere en målgruppe, vælge den rigtige undersøgelsesmetode og analysere dataene.

 • Interviewteknikker

  Teknikker til at få information ud af folk ved at stille de rette spørgsmål på den rigtige måde og få dem til at føle sig godt tilpas.

Færdigheder

 • Uddanne feltundersøgere

  Ansætte feltundersøgere og præsentere dem for undersøgelsens formål, baggrund og geografiske område ved brug af distributionsmapper og medieundersøgelser. Tilrettelægge transport af undersøgerne til undersøgelsesstedet.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Evaluere interviewrapporter

  Vurdere kvaliteten og troværdigheden af interviewresultater på grundlag af dokumentationen under hensyntagen til forskellige faktorer som f.eks. vægtningsskalaen.

 • Prognosticere arbejdsbyrde

  Forudsige og definere den arbejdsbyrde, der skal udføres inden for et vist tidsrum, og den tid, det vil tage at udføre disse opgaver.

 • Overvåge feltundersøgelser

  Overvåge fremskridt og fastlægge korrigerende foranstaltninger, f.eks. tilpasning af forskernes fordeling i overensstemmelse med undersøgelsens forløb. Overføre feltundersøgelsesdata til regnskabs- eller faktureringsafdelingen.

 • Udføre ressourceplanlægning

  Anslå den tid, de menneskelige og økonomiske ressourcer, der forventes at blive nødvendige for at nå projektmålene.

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Udarbejde undersøgelsesrapporter

  Indsamle de analyserede data fra undersøgelsen og udarbejde en detaljeret rapport om resultatet af undersøgelsen.

 • Rekruttere medarbejdere

  Ansætte nye medarbejdere ved at afgrænse jobfunktionen, annoncere, gennemføre interview og udvælge medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedens politik og lovgivning.

 • Interviewe personer

  Interviewere personer under en række forskellige omstændigheder.

 • Registrere landmålinger

  Indsamle og behandle beskrivende data ved hjælp af dokumenter som f.eks. skitser, tegninger og noter.

Source: Sisyphus ODB