Profession leder af skovbrugsaktiviteter

Ledere af skovbrugsaktiviteter bistår og støtter skovforvalteren og gennemfører deres beslutninger. De fører tilsyn med et team af operatører af skovbrugsudstyr og støtter og fører tilsyn med skovbrug og miljøbeskyttelse gennem forskning og dataindsamling. De forvalter også ressourcebevarelses- og høstplaner.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Skovning

  Fældning, hugst af træer og forarbejdning heraf til tømmer, herunder mekanisk fældning og forarbejdning.

 • Brandbekæmpelsessystemer

  Enheder og systemer, der bruges til at slukke brande, samt brandenes klasser og kemi.

 • Skovøkologi

  De økosystemer, der findes i skoven, som spænder fra bakterier til træer og jordtyper.

 • Miljøpolitik

  Lokale, nationale og internationale politikker til fremme af miljømæssig bæredygtighed og udvikling af projekter, der mindsker miljøkonsekvenser og forbedrer miljøets tilstand.

Færdigheder

 • Overvåge skovningsaktiviteter

  Sikre, at skovningsdriften følger de kontraktmæssigt fastsatte vilkår og procedurer. Bestræbe sig på at løse eventuelle problemer, der opstår under driften. Forbedre de eksisterende metoder og sikre overholdelse af reglerne for sikkerhed, virksomheder og offentlige myndigheder.

 • Håndtere skovbrande

  Beskytte liv, ejendom og ressourcer ved at forebygge skovbrande. Opdage, kontrollere, begrænse og bekæmpe brande, når de opstår. Integrere viden om brandsystemer, virkningerne af brand og de værdier, der er i fare, det krævede niveau for beskyttelse af skovene og omkostningerne ved brandrelaterede aktiviteter.

 • Udtynde træer

  Fjerne nogle træer fra en stand for at forbedre træernes sundhed, tømmerværdi og produktion.

 • Anvende tilladte herbicider

  Under tilsyn og som godkendt udføre sprøjtning med foreskrevne herbicider i overensstemmelse med den erhvervede træning og færdigheder, idet der anvendes de af fabrikanterne angivne doseringsmængder, i overensstemmelse med sikkerhedsdatablade og enhver eksisterende formel procedure og praksis, og for hvilken der er udstedt clearing.

 • Overvåge arbejdssted

  Regelmæssigt sikre, at arbejdsforholdene på arbejdspladsen lever op til arbejdsmiljøkravene, og sikre, at det foreslåede arbejde ikke udgør en trussel mod andres fysiske integritet.

 • Vedligeholde skovbrugsudstyr

  Kontrollere skovbrugsudstyr for at sikre, at det er i driftsklar stand.

 • Yde førstehjælp

  Administrere kardiopulmonær genoplivning eller førstehjælp for at hjælpe en syg eller tilskadekommen person, indtil de får mere komplet lægebehandling.

 • Vedligeholde skovveje

  Inspicere skovvejene med henblik på at opdage problemer såsom væltede træer, og tilrettelægge genopretningsprocesser.

 • Betjene skovbrugsudstyr

  Betjene forskelligt skovbrugsudstyr, f.eks. udslæbningsanordninger eller bulldozere, for at trække udstyr til oprivning eller klargøring af områder over skovarealer, der skal fornyes.

 • Anvende skovlovgivning

  Evne til effektivt at anvende skovlovgivning og -principper.

 • Føre tilsyn med skovarbejdere

  Føre tilsyn med og koordinere personale, der arbejder i skovbrugssektoren.

 • Koordinere salg af træ

  Effektivt koordinere salg af tømmer på en rentabel måde. Hjælpe virksomheder med at nå tømmerproduktionsmål ved at forvalte salget af tømmer. Påtage sig en ledende rolle ved udformningen af tømmermarkedet og placeringen af veje, herunder rydning og placering af tømmermarkedets afgrænsning, se på tømmer for at bestemme volumen og kvalitet og afmærke træer, der skal fjernes ved udtyndinger med kommercielt sigte.

 • Vegetationskontrol

  Sprøjte vegetation ved vejsider med henblik på at styre dens indtrængen på skovveje.

 • Gennemføre undersøgelser vedrørende genplantning af skov

  Bestemme vedligeholdelse og distribution af frøplanter. Identificere sygdomme og skader, der er forvoldt af dyr. Udarbejde og indsende anmeldelser, skriftlige planer og budgetter for genplantning af skov.

 • Plante grønne planter

  Så frø af planter manuelt eller ved hjælp af jordudstyr.

Source: Sisyphus ODB