Profession leder af udlejningskontor

Ledere af udlejningskontor fører tilsyn med et udlejningskontors eller -stations og dets personales virksomhed.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Finansiel kapacitet

  Finansielle transaktioner såsom beregninger, omkostningsoverslag, budgetstyring under hensyntagen til relevante kommercielle og statistiske data, som f.eks. data for materialer, forsyninger og arbejdskraft.

Færdigheder

 • Præsenterer rapporter

  Vise resultater, statistikker og konklusioner til et publikum på en transparent og enkel måde.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Kontrollere udgifter

  Overvåge og vedligeholde effektive omkostningskontroller med hensyn til effektivitet, spild, overarbejde og personale. Vurdere selvrisiko og stræbe efter effektivitet og produktivitet.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle en kontrakts vilkår, betingelser, omkostninger og andre specifikationer, samtidig med at det sikres, at de opfylder de retlige krav og er retsgyldige. Føre tilsyn med gennemførelsen af kontrakten, blive enige om og dokumentere eventuelle ændringer.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Udarbejde salgsrapporter

  Føre fortegnelser over foretagne opkald og solgte varer over en given tidsramme, herunder oplysninger om salgsmængde, antal kontaktede nye konti og de dermed forbundne omkostninger.

 • Administrere finansiel risiko

  Forudsige og administrere finansielle risici og identificere procedurer til at undgå eller minimere deres virkning.

 • Administrere køretøjsbeholdning

  Vedligeholde og koordinere en flåde af nye og brugte køretøjer.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Bruge matematiske værktøjer til administration af køretøjer

  Bruge matematiske værktøjer og elektronisk udstyr til at administrere aktiviteter vedrørende køretøjer og kunder og udføre rutinemæssige operationer, der vedrører tal og regneoperationer.

 • Analysere konkurrencen på udlejningsmarkedet

  Holde sig orienteret om konkurrenternes aktiviteter og konkurrencefordele inden for udlejningssektoren.

 • Forudsige produktefterspørgsel

  Indsamle, analysere og beregne efterspørgslen efter produkter og tjenester baseret på kunders rapporter og indkøbsaktivitet.

 • Behandle klager fra kunder

  Administrere klager og negativ feedback fra kunder for at tage hånd om problemer og i givet fald hurtigt afhjælpe situationen, så kunden bliver tilfreds.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Anskaffe køretøjer

  Anskaffe det rette antal køretøjer til forretningen fra forhandleren. Håndtering af papirarbejdet i den forbindelse.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Bruge software til udlejningsadministration

  Bruge software til administration af udlejning til at overvåge forretningsmæssige aspekter såsom finans, udlejning og fakturaer.

Source: Sisyphus ODB