Profession leder inden for vinproduktion

Ledere inden for vinproduktion fører tilsyn med det arbejde, der udføres på vinmarkerne, organiserer alt arbejde i forbindelse med vindyrkningsarealerne for at opnå druer af god kvalitet produceret med hensyntagen til miljøet. De er ansvarlige for den tekniske forvaltning af vinmarker og for sæsonansatte. 

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Skadedyrsbekæmpelse i planter

  Typer af og karakteristika ved skadedyr i planter og afgrøder. Forskellige metoder til bekæmpelse af skadedyr, aktiviteter med anvendelse af konventionelle eller biologiske metoder, der tager hensyn til typen af plante eller afgrøde, miljø- og klimaforhold samt sundheds- og sikkerhedsregler. Oplagring og håndtering af produkter.

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

 • Gødningsprincipper

  Studiet af plante-, jordbundsstrukturen samt klimatiske og miljømæssige forhold inden for agronomisk produktion.

 • Druesorter

  Druesorter og vintyper, der kan produceres sammen med dem. Specifikationer under gæringen og behandlingen af saften under processen.

 • Plantehøstmetoder

  De forskellige metoder, tidsplanlægningen og udstyret, der indgår i høstningen af forskellige afgrøder og planter.

 • Plantesygdomsbekæmpelse

  Typer af og karakteristika ved sygdomme i planter og afgrøder. Forskellige kontrolmetoder, aktiviteter, hvor der anvendes konventionelle eller biologiske metoder under hensyntagen til plante-/afgrødernes art, miljø- og klimaforhold samt sundheds- og sikkerhedsregler. Oplagring og håndtering af produkter.

 • Miljølovgivning inden for land- og skovbrug

  Kendskab til miljølovgivning, politikker, principper, der er relevante for landbrug og skovbrug. Bevidsthed om indvirkningen på miljøet af lokale landbrugsprocedurer og -praksisser. Midler til at tilpasse produktionen til nye miljøregler og -politikker.

Færdigheder

 • Lede skadedyrs- og ukrudtsbekæmpelse

  Lede skadedyrs- og ukrudtsbekæmpelse manuelt eller med maskiner ved anvendelse af biologiske eller kemiske stoffer

 • Tilføre næring til jord og planter

  Styre og støtte den overordnede ernæring af jorden. Anvende bæredygtige haveteknikker og integreret skadedyrsbekæmpelse i haver, både indendørs og udendørs.

 • Sikre plantesundhed

  Forvalte og støtte den generelle plantesundhed. Anvende bæredygtige haveteknikker og integreret skadedyrsbekæmpelse i haver, både indendørs og udendørs.

 • Høste druer

  Høste druer til vinfremstilling.

 • Udvikle druedyrkningsteknikker

  Udvikle dyrkningsteknikker for druer til vinfremstilling for at forbedre vinens kvalitet og udbytte. Arbejde med espalierudformning, krone- og frugtstyring, plantefysiologi, vækstregulatorer, rankekapacitet og bestemmelse af afgrødebelastning.

 • Overvåge dagligt arbejde

  Planlægning af dagens arbejde og tildeling af opgaver til medarbejdere på høsttidspunktet, som er i overensstemmelse med de planer, der er udarbejdet af overordnede, forklare det arbejde, der skal udføres, og rådgive arbejdstagerne i deres arbejde. Overvåge, hvordan arbejdet skrider frem, og løse eventuelle problemer. Forberede udstyr og sikre, at værktøjerne er tilgængelige og fungerer korrekt.

 • Køre landbrugsmaskiner

  Køre traktorer, gaffeltrucks og andre køretøjer til transport af afgrøder. Flytte udstyr på marker og omkring bygninger, således at der foretages passende justeringer og manøvrer.

 • Evaluere vingårdes kvalitet

  Hjælpe med at vurdere vingården og frugterne. Føre tilsyn med modtagelse og bedømmelse af frugt i henhold til kvalitetsparametre og specifikationer.

 • Planlægge gruppers og enkeltpersoners arbejde

  Planlægge gruppers og enkeltpersoners arbejde. Vurdere gruppers og enkeltpersoners arbejde. Give feedback til grupper og enkeltpersoner om det udførte arbejde. Støtte og være mentor for enkeltpersoner og grupper. Udarbejde arbejdsinstrukser for nye opgaver.

 • Vedligeholde maskineri på vingård

  Vedligeholde maskineri og udstyr til vindyrkning ved at identificere problemer og udføre basale reparationer.

 • Overvåge druer

  Overvågning af druernes vækst for at sikre deres kvalitet. Bestemme det korrekte høsttidspunkt. Afprøve druerne som nødvendigt for at sikre frugtens kvalitet.

 • Føre tilsyn med hygiejneprocedurer på landbrugsbedrift

  Sikre, at hygiejneprocedurer på landbrugsbedrifter overholdes, idet der tages hensyn til regler for særlige indsatsområder, for eksempel husdyr, planter, lokale landbrugsprodukter osv.

 • Evaluere medarbejderes arbejde

  Evaluere behovet for arbejdskraft til det fremtidige arbejde. Evaluere medarbejderstabens præstationer og orientere lederne. Tilskynde til og støtte medarbejdernes læring, undervise dem i teknikker og kontrollere anvendelsen for at sikre produktkvalitet og arbejdsproduktivitet.

 • Plante vinmarker

  Tilplante vinmarker ved at forberede planteaktiviteter, plante vinstokke og opsætte espalier.

 • Evaluere vingårdes problemer

  Opdage og vurdere problemer på vingårde. Anbefaling af effektive, rettidige og økonomiske løsninger til levering af frugt af høj kvalitet.

Source: Sisyphus ODB