Profession ledningsmontør

Ledningsmontører forbinder ledninger eller kabler til ledningsnet anvendt i elektroniske og elektriske systemer og udstyr. De læser eldiagrammer og forbinder ledningerne efter specifikationer ved hjælp af kabelbånd, kabelstrips, elektriske rør og manchetter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fremstilling af ledningsprodukter

  Samleprocesserne og fremstillingstrinene til fremstilling af isolerede elektriske ledninger og kabler af stål, kobber eller aluminium.

 • Tilbehør til elledninger

  Elledninger og kabelprodukter samt tilbehør hertil, f.eks. elektriske konnektorer, splejsninger og isolering.

 • Ledningsnet

  Enheder af ledninger og kabler, som bindes sammen af kabelbånd, tape eller bånd, og som kan overføre signaler eller elektricitet. Når ledningerne er bundet sammen, er de bedre beskyttet mod beskadigelse, mere kompakte og kræver mindre tid at installere.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Elektrisk udladning

  Kvaliteter og anvendelser af elektrisk udladning, herunder spænding og elektroder.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

Færdigheder

 • Rapportere defekte produktionsmaterialer

  Vedligeholde krævede selskabsregistre og -blanketter for at kunne indberette eventuelle mangelfulde materialer eller tvivlsomme forhold ved fremstillingsmaskiner og -udstyr.

 • Betjene loddeudstyr

  Bruge loddeudstyr til at smelte og sammensætte dele af metal eller stål, f.eks. loddepistol, loddelampe, gasdrevet loddekolbe og andre.

 • Sikre, at specifikationer overholdes

  Sikre, at de monterede produkter er i overensstemmelse med de angivne specifikationer.

 • Skære ledninger

  Betjene maskiner og anvende håndredskaber til at skære ledninger.

 • Fastgøre komponenter

  Spænde komponenter sammen i henhold til blueprints og tekniske planer med henblik på at skabe underenheder eller færdige produkter.

 • Organisere ledninger

  Anvende ledningsmarkører og ledningsmærker til at identificere og organisere ledningen. Anvende ledningsholder eller ledningsbånd til at samle ledningerne.

 • Indsmeltningstråde

  Fastgøre og isolere elkabler eller kommunikationskabler eller -tråde.

 • Fortolke ledningsdiagrammer

  Læse og forstå blueprints og ledningsdiagrammer, forstå tekniske instruktioner og tekniske manualer til montering af elektrisk udstyr, forstå ellære og elektroniske komponenter.

 • Anvende loddeteknikker

  Anvende og arbejde med en række teknikker i forbindelse med lodning, f.eks. blødlodning, sølvlodning, induktionslodning, lodning, mekanisk og aluminiumslodning.

 • Fastbinde ledninger

  Binde kabler eller ledninger sammen ved hjælp af kabelbånd, kabelsokker, kabelsøm, kabelstrømper, kabelomslag, kabelsnørebånd, kabelholdere eller remme.

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

 • Krympe ledninger

  Fastgøre den elektriske konnektor til ledningen ved hjælp af krympeværktøj. Her samles konnektoren og ledningen ved at deformere en af dem eller dem begge, så de passer ind i hinanden. Den elektriske konnektor kan forbinde ledningen med en elektrisk terminal eller samle to ledninger.

 • Måle dele

  Anvende måleinstrumenter til at måle dele af færdigvarer. Tage hensyn til fabrikanternes specifikationer for at udføre målingen.

 • Samle ledningsnet

  Bygge ledningsnet ved hjælp af plader til ledningsnet.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Læse monteringstegninger

  Læse og fortolke tegninger, der indeholder alle dele og underenheder af et bestemt produkt. Tegningen identificerer de forskellige komponenter og materialer og giver vejledning i, hvordan et produkt samles.

 • Bruge kabelværktøj

  Anvende værktøj til at manipulere kabler, der vil blive anvendt til elektriske formål, som f.eks. kabelstrippere, krympemaskiner, loddekolber, momentnøgler og varmepistoler.

 • Overfladebehandle elektrisk udstyr

  Forberede og påføre overfladebelægning, f.eks. konform belægning, på elektrisk udstyr og komponenter for at beskytte mod fugt, høje temperaturer og støv.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Fjerne defekte produkter

  Fjerne defekte materialer fra produktionslinjen.

 • Afisolere ledning

  Afisolere kabelenderne med en afisoleringstang for at sikre korrekt forbindelse.

Source: Sisyphus ODB