Profession lektor i informatik

Lektorer i informatik er fagprofessorer, lærere eller lektorer, der underviser studerende, der har opnået et afgangsbevis for uddannelse på sekundærtrinnet inden for deres eget fagområde, informatik, som overvejende er af teoretisk karakter. De samarbejder med deres videnskabelige assistenter og undervisningsassistenter om at forberede forelæsninger og eksamener, bedømme afhandlinger og eksamensbesvarelser og forestå gennemgange og feedbackmøder med de studerende. De udfører også akademisk forskning inden for deres fagområde, datalogi, fremlægger deres resultater og samarbejder tæt med andre universitetskolleger.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Swift (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, f.eks. analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Swift.

 • C++

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i C++.

 • Computerteknologi

  Computere, computernetværk og andre informationsteknologier og udstyr, der kan lagre, hente, sende og manipulere data.

 • Visual Basic

  Teknikker og principper for softwareudvikling, f.eks. analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Visual Basic.

 • Prolog (computerprogrammering)

  Teknikkerne og principperne for softwareudvikling, f.eks. analyse, algoritmer, kodning, testning og opstilling af programmeringsparadigmer i Prolog.

 • Microsoft Visio

  Computerprogrammet Microsoft Visio er et grafisk IKT-værktøj, der muliggør digital redigering og sammensætning af grafikker for at generere både 2D-raster eller 2D-vektorgrafik. Den er udviklet af softwarevirksomheden Microsoft.

 • CoffeeScript

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i CoffeeeScript.

 • SAP R3

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i SAP R3.

 • TypeScript

  Teknikker og principper for softwareudvikling, f.eks. analyser, algoritmer, kodning, afprøvning og opstilling af programmeringsparadigmer i TypeScript.

 • Groovy

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, testning og opstilling af programmeringsparadigmer i Groovy.

 • Assembly (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Assembly.

 • Python (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programparadigmer i Python.

 • Datalogi

  Det videnskabelige og praktiske studie af grundlaget for information og beregning, dvs. algoritmer, datastrukturer, programmering og dataarkitektur. Den omhandler praktisk gennemførlighed, struktur og mekanisering af de metodiske procedurer, der styrer erhvervelsen, behandlingen og adgangen til oplysninger.

 • Computerprogrammering

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer (f.eks. objektorienteret programmering eller funktionel programmering) og programmeringssprog.

 • Lisp

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Lisp.

 • GIMP (grafisk redigeringssoftware)

  Computerprogrammet GIMP er et grafisk IKT-værktøj, der muliggør digital redigering og sammensætning af grafikker for at generere både 2D-raster eller 2D-vektorgrafik. Det er udviklet af GIMP Development Team.

 • Perl

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Perl.

 • ABAP

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i ABAP.

 • Objective-C

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, afprøvning og opstilling af programmeringsparadigmer i Objective-C.

 • Java (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, afprøvning og opstilling af programmeringsparadigmer i Java.

 • Adobe Photoshop

  Computerprogrammet Adobe Photoshop er et grafisk IKT-værktøj, der muliggør digital redigering og sammensætning af grafik til frembringelse af både 2D-raster og/eller 2D-vektorgrafik. Det er udviklet af softwarevirksomheden Adobe.

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

 • C#

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i C#.

 • Pascal (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Pascal.

 • Common Lisp

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Common Lisp.

 • Ruby (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Ruby.

 • Haskell

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Haskell.

 • MATLAB

  Softwareudviklingsteknikker og -principper, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i MATLAB.

 • Adobe Illustrator

  Computerprogrammet Adobe Illustrator CC er et grafisk IKT-værktøj, der muliggør digital redigering og sammensætning af grafikker for at generere både 2D-raster eller 2D-vektorgrafik. Det er udviklet af softwarevirksomheden Adobe.

 • Scala

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Scala.

 • Grafisk redigeringssoftware

  Grafiske IKT-værktøjer, der muliggør digital redigering og sammensætning af grafikker, som f.eks. GIMP, Adobe Photoshop og Adobe Illustrator, til udvikling af både 2D-raster eller 2D-vektorgrafik.

 • VBScript

  Teknikker og principper for softwareudvikling, f.eks. analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i VBScript.

 • Erlang

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Erlang.

 • COBOL

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i COBOL.

 • Microsoft Visual C++

  Computerprogrammet Visuel C+ + er en række softwareudviklingsværktøjer til udarbejdelse af programmer, som f.eks. compiler, debugger, code editor, kode-highlights, der er pakket i en ensartet brugergrænseflade. Den er udviklet af softwarevirksomheden Microsoft.

 • SketchBook Pro

  Computerprogrammet SketchBook Pro er et grafisk IKT-værktøj, der muliggør digital redigering og sammensætning af grafikker for at generere både 2D-raster eller 2D-vektorgrafik. Det er udviklet af softwarevirksomheden Autodesk.

 • ML (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i ML.

 • ASP.NET

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, afprøvning og opstilling af programmeringsparadigmer i ASP.NET.

 • Scratch (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Scratch.

 • OpenEdge Advanced Business Language

  Teknikkerne til og principperne for softwareudvikling, f.eks. analyse, algoritmer, kodning, testning og opstilling af programmeringsparadigmer i OpenEdge Advanced Business Language.

 • Synfig

  Computerprogrammet Synfig er et grafisk IKT-værktøj, der muliggør digital redigering og sammensætning af grafik for at generere både 2D-raster og 2D-vektorgrafik. Det er udviklet af Robert Quattlebaum.

 • R

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i R.

 • APL

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, testning og opstilling af programmeringsparadigmer i APL.

 • Smalltalk (computerprogrammering)

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, test og opstilling af programmeringsparadigmer i Smalltalk.

 • SAS language

  Teknikker og principper for softwareudvikling, såsom analyse, algoritmer, kodning, afprøvning og kompilering af programmeringsparadigmer i SAS-sproget.

Færdigheder

 • Sammensætte kursusmateriale

  Skrive, vælge eller anbefale et pensum af undervisningsmateriale for de studerende, der er indskrevet på kurset.

 • Overvåge udviklingen inden for fagområde

  Følge op på ny forskning, lovgivning og andre væsentlige ændringer, arbejdsmarkedsrelaterede eller på anden måde forekommende på specialiseringsområdet.

 • Samarbejde med undervisningspersonale

  Kommunikere med skolens personale, såsom lærere, undervisningsassistenter, akademiske rådgivere og skoleinspektøren om elevernes trivsel. I forbindelse med et universitet samarbejde med det tekniske personale og forskningspersonale for at drøfte forskningsprojekter og undervisningsrelaterede spørgsmål.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Samarbejde med støttepersonale

  Kommunikere med uddannelsesforvaltningen som f.eks. skolens rektor og bestyrelsesmedlemmer og med uddannelsesstøttegruppen som f.eks. undervisningsassistenten, skolevejlederen eller den akademiske rådgiver om spørgsmål vedrørende de studerendes trivsel.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Vurdere elever

  Evaluere elevers (akademiske) fremskridt, resultater, viden og færdigheder gennem opgaver, prøver og eksamener. Diagnosticere deres behov og følge deres fremskridt, styrker og svagheder. Formulere en opsummerende oversigt over de mål, som eleven har nået.

 • Bruge IT-værktøjer

  Anvende computere, computernetværk og andre informationsteknologier og udstyr til at lagre, hente, overføre og manipulere med data i forbindelse med en forretning eller en virksomhed.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Forberede lektionsindhold

  Forberede indhold, der skal undervises i klassen i overensstemmelse med læseplansmålene ved at udarbejde øvelser, finde frem til opdaterede eksempler osv.

 • Udvikle kursusplan

  Undersøge og udarbejde en oversigt over undervisningen og beregne en tidsramme for undervisningsplanen i overensstemmelse med skolens regler og læringsmål.

 • Assistere eleverne med udstyr

  Assistere elever, når de arbejder med (teknisk) udstyr i praksisbaserede lektioner og løse driftsmæssige problemer, når det er nødvendigt.

 • Vise eksempler i forbindelse med undervisningen

  Forelægge andre eksempler på din erfaring, færdigheder og kompetencer, der passer til det specifikke læringsindhold, for at hjælpe eleverne med at lære.

 • Håndtere klasseværelseundervisning

  Bevare disciplinen og inddrage de studerende i undervisningen.

 • Anvende tværkulturelle undervisningsprincipper

  Sikre, at indhold, metoder, materialer og almen læringserfaring er inkluderende for alle studerende og tager hensyn til de lærendes forventninger og erfaringer fra forskellige kulturelle baggrunde. Undersøge individuelle og sociale stereotyper og udvikle tværkulturelle undervisningsstrategier.

 • Undervise i IT

  Instruere studerende i teori og praksis inden for computervidenskab, mere specifikt i udvikling af softwaresystemer, programmeringssprog, kunstig intelligens og softwaresikkerhed.

Source: Sisyphus ODB