Profession lektor i tandlægevidenskab

Lektorer i tandlægevidenskab er fagprofessorer, lærere eller lektorer og ofte læger, der underviser studerende, der har opnået et afgangsbevis for uddannelse på sekundærtrinnet inden for deres eget fagområde, tandlægevidenskab, som overvejende er af teoretisk karakter. De samarbejder med deres videnskabelige assistenter og undervisningsassistenter om at forberede forelæsninger og eksamener, bedømme afhandlinger og eksamensbesvarelser, instruere i laboratoriepraksis og forestå gennemgange og feedbackmøder med de studerende. De udfører også akademisk forskning inden for deres fagområde, tandlægevidenskab, fremlægger deres resultater og samarbejder tæt med andre universitetskolleger.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Mundanatomi

  Opbygningen og funktionen af tænderne, munden, kæberne og det omgivende væv, uanset deres helbredsmæssige tilstand, samt deres indvirkning på den generelle sundhedstilstand og på patientens fysiske og sociale velbefindende.

 • Klinisk tandteknik

  Kliniske discipliner og metoder, der giver et sammenhængende billede af abnormiteter, læsioner og sygdomme i tænder, mund, kæbe og det omgivende væv, og af forebyggende, diagnostisk og terapeutiske tandteknik.

 • Oral kirurgi

  Behandling af sygdomme, skader og fejl, der berører det maxillofaciale område (ansigt og kæbe) og mundregionen såsom mundens bløde og hårde væv.

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

 • Dentalvidenskab

  De videnskaber, som tandteknik er baseret på, og en forståelse af de videnskabelige metoder, såsom principperne for måling af biologiske funktioner, vurdering af videnskabeligt dokumenterede fakta og analyse af data.

 • Kirurgi

  De væsentlige procedurer i forbindelse med kirurgisk praksis, såsom princippet om sikker kirurgi, patofysiologi i sårheling, knudebinding, håndtering af væv, tilbagetrækning og alle andre instrumenter og procedurer, der anvendes på operationsstuen.

 • Dental anatomi

  Udviklingen, udseendet, klassificeringen og funktionen af samt egenskaberne ved tænder og deres placering i munden.

Færdigheder

 • Samarbejde med støttepersonale

  Kommunikere med uddannelsesforvaltningen som f.eks. skolens rektor og bestyrelsesmedlemmer og med uddannelsesstøttegruppen som f.eks. undervisningsassistenten, skolevejlederen eller den akademiske rådgiver om spørgsmål vedrørende de studerendes trivsel.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Håndtere klasseværelseundervisning

  Bevare disciplinen og inddrage de studerende i undervisningen.

 • Samarbejde med undervisningspersonale

  Kommunikere med skolens personale, såsom lærere, undervisningsassistenter, akademiske rådgivere og skoleinspektøren om elevernes trivsel. I forbindelse med et universitet samarbejde med det tekniske personale og forskningspersonale for at drøfte forskningsprojekter og undervisningsrelaterede spørgsmål.

 • Udvikle kursusplan

  Undersøge og udarbejde en oversigt over undervisningen og beregne en tidsramme for undervisningsplanen i overensstemmelse med skolens regler og læringsmål.

 • Vurdere elever

  Evaluere elevers (akademiske) fremskridt, resultater, viden og færdigheder gennem opgaver, prøver og eksamener. Diagnosticere deres behov og følge deres fremskridt, styrker og svagheder. Formulere en opsummerende oversigt over de mål, som eleven har nået.

 • Forberede lektionsindhold

  Forberede indhold, der skal undervises i klassen i overensstemmelse med læseplansmålene ved at udarbejde øvelser, finde frem til opdaterede eksempler osv.

 • Anvende tværkulturelle undervisningsprincipper

  Sikre, at indhold, metoder, materialer og almen læringserfaring er inkluderende for alle studerende og tager hensyn til de lærendes forventninger og erfaringer fra forskellige kulturelle baggrunde. Undersøge individuelle og sociale stereotyper og udvikle tværkulturelle undervisningsstrategier.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Assistere eleverne med udstyr

  Assistere elever, når de arbejder med (teknisk) udstyr i praksisbaserede lektioner og løse driftsmæssige problemer, når det er nødvendigt.

 • Vise eksempler i forbindelse med undervisningen

  Forelægge andre eksempler på din erfaring, færdigheder og kompetencer, der passer til det specifikke læringsindhold, for at hjælpe eleverne med at lære.

 • Undervise i tandteknik

  Instruere elever i teori og praksis vedrørende tandteknik og mere specifikt inden for emner som dental anatomi, oral kirurgi, ortodonti og anæstesiologi.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Overvåge udviklingen inden for fagområde

  Følge op på ny forskning, lovgivning og andre væsentlige ændringer, arbejdsmarkedsrelaterede eller på anden måde forekommende på specialiseringsområdet.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Sammensætte kursusmateriale

  Skrive, vælge eller anbefale et pensum af undervisningsmateriale for de studerende, der er indskrevet på kurset.

Source: Sisyphus ODB