Profession lektor i veterinærmedicin

Lektorer i veterinærmedicin er fagprofessorer, lærere eller lektorer og ofte læger, der underviser studerende, der har opnået et afgangsbevis for uddannelse på sekundærtrinnet inden for deres eget fagområde, veterinærmedicin, som overvejende er af teoretisk karakter. De samarbejder med deres videnskabelige assistenter og undervisningsassistenter om at forberede forelæsninger og eksamener, bedømme afhandlinger og eksamensbesvarelser, instruere i laboratoriepraksis og forestå gennemgange og feedbackmøder med de studerende. De udfører også akademisk forskning inden for deres fagområde, veterinærmedicin, fremlægger deres resultater og samarbejder tæt med andre universitetskolleger.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Dyrs fysiologi

  Undersøgelse af dyrs mekaniske, fysiske, bioelektriske og biokemiske funktion samt deres organer og celler.

 • Klinisk veterinærvidenskab

  Almindelige sygdommes og lidelsers ætiologi, patogenese, kliniske tegn, diagnosticering og behandling. Dette omfatter veterinære områder som propædeutik, klinisk og anatomisk sygdom, mikrobiologi, parasitologi, klinisk medicin og kirurgi (herunder anæstesiologi), forebyggende medicin, billeddiagnostik, dyrereproduktion og reproduktionsforstyrrelser, veterinærmedicin og folkesundhed, veterinærlovgivning og retsmedicin og behandlingsmetoder.

 • Dyrs forplantningssystem

  Dyrenes kønsorganer og reproduktionscyklus, fysiologi og endokrinologi.

 • Førstehjælp til dyr

  Nødbehandling af dyr, herunder principperne for og formålet med førstehjælp til dyr.

 • Grundlæggende veterinærtjenester

  Veterinær anatomi, histologi, embryologi, fysiologi, biokemi, genetik, farmakologi, farmaci, toksikologi, mikrobiologi, immunologi, epidemiologi og faglig etik.

 • Veterinærterminologi

  Stavning og betydning af almindeligt anvendt terminologi på veterinærområdet.

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

 • Tegn på dyresygdomme

  Fysiske, adfærdsmæssige og miljømæssige tegn på sundhed og sygdom hos forskellige dyr.

 • Zoonotiske sygdomme

  Zoonoser er smitsomme sygdomme hos dyr, der naturligt kan overføres til mennesker. De består af en lang række sygdomme og spænder fra endemiske zoonoser, såsom brucellose, miltbrand, kvægtuberkulose, parasitsygdomme (hydatidsygdom, ekinokokkose, trikinose) og rabies, til frembrydende zoonoser, såsom højpatogen fugleinfluenza, Nipah/Hendra-sygdom og kogalskab.

 • Dyreanatomi

  Studiet af dyrekropsdele, deres struktur og dynamiske forhold alt efter den specifikke profession.

Færdigheder

 • Vurdere elever

  Evaluere elevers (akademiske) fremskridt, resultater, viden og færdigheder gennem opgaver, prøver og eksamener. Diagnosticere deres behov og følge deres fremskridt, styrker og svagheder. Formulere en opsummerende oversigt over de mål, som eleven har nået.

 • Vise eksempler i forbindelse med undervisningen

  Forelægge andre eksempler på din erfaring, færdigheder og kompetencer, der passer til det specifikke læringsindhold, for at hjælpe eleverne med at lære.

 • Håndtere klasseværelseundervisning

  Bevare disciplinen og inddrage de studerende i undervisningen.

 • Sammensætte kursusmateriale

  Skrive, vælge eller anbefale et pensum af undervisningsmateriale for de studerende, der er indskrevet på kurset.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Undervise i veterinærvidenskab

  Instruere elever i teori og praksis inden for veterinærvidenskab, mere specifikt inden for emner som veterinærmedicin, førstehjælp til dyr, dyreadfærd, dyreanatomi og dyresygdomme.

 • Forberede lektionsindhold

  Forberede indhold, der skal undervises i klassen i overensstemmelse med læseplansmålene ved at udarbejde øvelser, finde frem til opdaterede eksempler osv.

 • Udvikle kursusplan

  Undersøge og udarbejde en oversigt over undervisningen og beregne en tidsramme for undervisningsplanen i overensstemmelse med skolens regler og læringsmål.

 • Samarbejde med støttepersonale

  Kommunikere med uddannelsesforvaltningen som f.eks. skolens rektor og bestyrelsesmedlemmer og med uddannelsesstøttegruppen som f.eks. undervisningsassistenten, skolevejlederen eller den akademiske rådgiver om spørgsmål vedrørende de studerendes trivsel.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Samarbejde med undervisningspersonale

  Kommunikere med skolens personale, såsom lærere, undervisningsassistenter, akademiske rådgivere og skoleinspektøren om elevernes trivsel. I forbindelse med et universitet samarbejde med det tekniske personale og forskningspersonale for at drøfte forskningsprojekter og undervisningsrelaterede spørgsmål.

 • Assistere eleverne med udstyr

  Assistere elever, når de arbejder med (teknisk) udstyr i praksisbaserede lektioner og løse driftsmæssige problemer, når det er nødvendigt.

 • Anvende tværkulturelle undervisningsprincipper

  Sikre, at indhold, metoder, materialer og almen læringserfaring er inkluderende for alle studerende og tager hensyn til de lærendes forventninger og erfaringer fra forskellige kulturelle baggrunde. Undersøge individuelle og sociale stereotyper og udvikle tværkulturelle undervisningsstrategier.

 • Overvåge udviklingen inden for fagområde

  Følge op på ny forskning, lovgivning og andre væsentlige ændringer, arbejdsmarkedsrelaterede eller på anden måde forekommende på specialiseringsområdet.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

Source: Sisyphus ODB