Profession letmatros

Letmatroser har den laveste rang i et søgående skibs dæksbesætning. De udgør den vigtigste arbejdskraft ombord på et fartøj, hvor de er med til at drive fartøjet. De overvåges af skibsføreren og maskinmesteren, og kan få instrukser af personer af højere rang.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fartøjets fysiske dele

  Detaljeret kendskab til fartøjets forskellige fysiske komponenter. Sørge for vedligeholdelse og pleje for at sikre optimal drift.

 • Søfartøjstyper

  Kende en lang række søfartøjer og deres kendetegn og specifikationer. Anvende den pågældende viden til at sikre, at der tages hensyn til alle sikkerhedsmæssige, tekniske og vedligeholdelsesmæssige foranstaltninger i forbindelse med leveringen heraf.

 • Globalt maritimt nød- og sikkerhedssystem

  Internationalt aftalte sikkerhedsprocedurer, udstyrstyper og kommunikationsprotokoller, der anvendes til at øge sikkerheden og gøre det lettere at redde nødstedte skibe, søfartøjer og fly.

 • Principper for stuvning af last

  Kende de principper, der gælder for stuvning af last. Forstå procedurer for effektiv lastning af containere under hensyntagen til tyngdekraftens indvirkning under transporten.

 • Sikkerhedsudstyr i fartøjer

  Opnå teoretisk og praktisk viden om sikkerhedsudstyr, der anvendes i fartøjer, herunder udstyr såsom redningsbåde, redningskranse, sikkerheds- og branddøre, sprinkleranlæg osv. Betjene udstyr i nødsituationer.

Færdigheder

 • Læsse skibe

  Læsse og losse gods på skibe. Føre tilsyn med lastning og losning af fragt.

 • Vedligeholde fartøjssikkerheds- og nødudstyr

  Vedligeholde og inspicere al sikkerheds- og nødhjælpsudstyr såsom redningsveste, oppustelige redningsflåder, signalblus, EPIRB, førstehjælpskasser, AED, nødpakker til skibe, nødblus og håndholdte radioer. Sørge for, at sikkerhedsudstyret er sorteret, er til rådighed for brug i nødsituationer, og at det suppleres op i nødvendigt omfang. Registrere udstyret i relevante logbøger.

 • Håndtere gods

  Håndtere de mekaniske elementer ved lastning og losning af gods og lagre på sikker vis. Stuve og frigøre varer efter ordre.

 • Rengøre skibe

  Fjerne snavs fra skibe ved fejning, skrubning og vask af dæk og andre områder.

 • Sortere affald

  Manuelt eller automatisk sortere affald i de forskellige elementer.

 • Fortøje skib

  Brug reb til at fastgøre og løsne skibet før afgang eller ved ankomst.

 • Udføre vagtopgaver under skibsfartsoperationer

  Holde vagt under operationer til søs med henblik på at foregribe begivenheder og potentielle risici.

 • Anvende maritimt engelsk

  Kommunikere på engelsk med sprog, der anvendes i faktiske situationer om bord på skibe, i havne og andre steder i skibskæden.

 • Sikre last på skibe

  Sikre eller binde lasten fast på skibe ved anvendelse af reb eller andre former for udstyr.

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

 • Vedligeholde skinnende dele og træværk på skibe

  Vedligeholde de skinnende dele og træværket på skibe og både ved at rengøre, polere og male samt fjerne affald og reparere beskadiget udstyr.

 • Betjene livredningsapparater

  Betjene af overlevelsesfartøjer og deres udsætningsanordninger og -indretninger. Betjene livredningsapparater som f.eks. livredningsapparater med radio, satellitbaserede EPIRB'er, SARTS, redningsdragter og termiske beskyttelsesmidler.

 • Bruge forskellige typer brandslukkere

  Forstå og anvende forskellige metoder til brandslukning og forskellige typer og klasser af brandslukningsudstyr.

 • Fortøje fartøjer

  Følge standardprocedurerne for at fortøje fartøjer. Forvalte kommunikationen mellem skibet og kysten.

 • Vedligeholde fartøjets motorrum

  Vedligeholde et fartøjs motorer og udstyret i maskinrummet. Foretage kontrol forud for afgang og løbende undersøgelser under rejsen.

 • Bistå ved vandbaseret navigation

  Sørge for, at der er opdaterede diagrammer og nautiske publikationer om bord på skibet. Udarbejde oplysningsskemaer, rejserapporter, sejlplaner og positionsmeldinger.

 • Svømme

  Bevæge sig i vand ved brug af lemmerne.

 • Vedligeholde tovværk

  Vedligeholde splejsninger og knuder på reb.

 • Lade fortøjningen gå

  Følge standardprocedurerne for at lade fortøjningen gå. Forvalte kommunikationen mellem skibet og land.

 • Håndtere stressede situationer

  Håndtere og styre meget stressende situationer på arbejdspladsen ved at følge passende procedurer, kommunikere på en rolig og effektiv måde og forblive rolig, når der træffes beslutninger.

Source: Sisyphus ODB