Profession levnedsmiddelingeniør

Levnedsmiddelingeniører fører tilsyn med de elektriske og mekaniske behov i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer. De bestræber sig på at maksimere produktiviteten ved at træffe forebyggende foranstaltninger rettet mod sundhed og sikkerhed, god fremstillingspraksis, overholdelse af hygiejnekrav og løbende vedligeholdelse af maskiner og udstyr.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Kvalitetssikringsprincipper, standardkrav og sæt af processer og aktiviteter, der anvendes til måling, kontrol og sikring af produkters og processers kvalitet.

 • Elektroteknik

  Forstå elektroteknik, et teknisk område, der beskæftiger sig med undersøgelse og anvendelse af elektricitet, elektronik og elektromagnetisme.

 • Fødevareopbevaring

  De rette betingelser og metoder til opbevaring af fødevarer for at modvirke, at de fordærves, idet der tages hensyn til luftfugtighed, lys, temperatur og andre miljøfaktorer.

Færdigheder

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Holde sig ajour med nye tiltag inden for fødevarefremstilling

  De nyeste innovative produkter og teknologier til at behandle, bevare, emballere og forbedre fødevarer.

 • Udføre kontrol af udstyr på fabrik

  Udføre kontrol af maskiner og udstyr, der anvendes på fabrikken. Sikre, at maskineriet fungerer korrekt, indstille maskiner før brug og sikre, at udstyret fortsat er brugbart.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Konfigurere anlæg til fødevareindustrien

  Udforme anlægskonfiguration, herunder kilder og udstyr til fødevareindustrien, så den let kan tilpasses til det pågældende produktsortiment og procesteknologi. Tage hensyn til miljømæssige og økonomiske aspekter.

 • Udvikle processer for produktion af fødevarer

  Udvikle processer og teknikker til fødevareproduktion eller konservering af fødevarer. Engagere sig i udformning, udvikling, opbygning og drift af industriprocesser og teknikker til fremstilling af fødevarer.

 • Holde sig ajour med forskrifter

  Vedligeholde et ajourført kendskab til de gældende bestemmelser og anvende denne viden inden for specifikke sektorer.

 • Lede korrigerende foranstaltninger

  Gennemføre korrigerende foranstaltninger og planer for løbende forbedringer ud fra interne og eksterne kontroller med henblik på at opfylde fødevaresikkerhed og kvalitetsresultatindikatorer efter en nærmere aftalt tidsplan.

 • Lede alle procestekniske aktiviteter

  Lede alle procestekniske aktiviteter i anlæg og føre tilsyn med vedligeholdelse af anlæg samt forbedring af og krav til effektiv produktion.

 • Overvåge udstyr

  Overvågning af udstyr indebærer, at man holder øje med målere, visere eller skærme for at sikre, at maskinen fungerer.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Demontere udstyr

  Demontere udstyr ved hjælp af håndværktøj for at rengøre udstyr og udføre regelmæssig driftsmæssig vedligeholdelse.

 • Opdele produktionsplanen

  Opdele produktionsplanen i daglig, ugentlig og månedlig plan med klare målsætninger og mål.

 • Mindske ressourcespild

  Evaluere og identificere muligheder for at anvende ressourcer mere effektivt med løbende bestræbelser på at reducere spild af ressourcer.

Source: Sisyphus ODB