Profession levnedsmiddelproduktionsplanlægger

Levnedsmiddelproduktionsplanlæggere udarbejder produktionsplaner, evaluerer alle variablerne i processen og bestræber sig på at nå produktionsmålene.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fødevarelovgivning

  Lovgivning vedrørende fødevare- og foderindustrien, herunder fremstilling af fødevarer, hygiejne, sikkerhed, råmaterialer, tilsætningsstoffer, GMO'er, mærkning og miljø- og handelsbestemmelser.

 • Statistik

  Studiet af statistisk teori, metoder og praksis såsom indsamling, tilrettelæggelse, analyse, fortolkning og præsentation af data. Det vedrører alle datamæssige aspekter, herunder planlægning af dataindsamling i form af udarbejdelse af spørgeundersøgelser og eksperimenter med henblik på at forudsige og planlægge arbejdsrelaterede aktiviteter.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Kvalitetssikringsprincipper, standardkrav og sæt af processer og aktiviteter, der anvendes til måling, kontrol og sikring af produkters og processers kvalitet.

Færdigheder

 • Analysere produktionsprocesser med henblik på forbedring

  Analysere produktionsprocesser, der kan føre til forbedringer. Analysere med henblik på at reducere produktionstab og samlede produktionsomkostninger.

 • Formidle produktionsplan

  Formidle produktionsplanen til alle niveauer på en sådan måde, så mål, processer og krav er klare. Sikre, at oplysninger videregives til alle, der er involveret i processen, idet de påtager sig deres ansvar for den overordnede succes.

 • Identificere flaskehalse

  Identificere flaskehalse i forsyningskæden.

 • Sikre omkostningseffektivitet inden for fødevareproduktion

  Sikre, at hele processen med fremstilling af fødevarer fra modtagelse af råvarer, produktion, fremstilling og emballering af fødevarer er omkostningsbesparende og effektiv.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Opdele produktionsplanen

  Opdele produktionsplanen i daglig, ugentlig og månedlig plan med klare målsætninger og mål.

 • Forbedre produktionsworkflow

  Forbedre produktworkflowet ved at analysere og udvikle logistikplaner, som påvirker både produktionen og distributionen.

 • Tilpasse produktionsniveauer

  Tilpasse de nuværende produktionsniveauer og tilstræbe at forbedre de nuværende produktionsrater for økonomiske gevinster og avancer. Forhandle om forbedring med salgs-, afsendelses- og distributionstjenester.

 • Vedligeholde ajourført faglig viden

  Regelmæssigt deltage i undervisningsworkshopper, læse professionelle publikationer og deltage aktivt i faglige sammenslutninger.

 • Give instrukser til personalet

  Give instrukser til underordnede ved anvendelse af forskellige kommunikationsteknikker. Tilpasse kommunikationsstilen til målgruppen med henblik på at give instrukser efter hensigten.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Opfylde produktivitetsmål

  Udvikle metoder til at fastslå produktivitetsforbedringer, tilpasse de mål, der skal nås, og den tid og de ressourcer, der er nødvendige.

 • Anvende statistiske metoder i kontrolprocesser

  Anvende statistiske som eksperimentdesign og statistisk processtyring med henblik på at kontrollere fremstillingsprocesser.

 • Planlægge almindelig vedligeholdelse af maskiner

  Planlægge og udføre vedligeholdelse, rengøring og reparation af alt udstyr. Bestille nødvendige maskindele og opgradere udstyr, når det er nødvendigt for at sikre optimal ydeevne.

 • Fastlægge fødevareproduktionsplan

  Levere produktionsplanen inden for de aftalte budget- og serviceniveauer.

 • Administrere efterslæb

  Forvalte arbejdskontrolstatus og -efterslæb for at sikre, at arbejdet udføres.

 • Kontrollere udgifter

  Overvåge og vedligeholde effektive omkostningskontroller med hensyn til effektivitet, spild, overarbejde og personale. Vurdere selvrisiko og stræbe efter effektivitet og produktivitet.

 • Holde sig ajour med nye tiltag inden for fødevarefremstilling

  De nyeste innovative produkter og teknologier til at behandle, bevare, emballere og forbedre fødevarer.

 • Bistå med håndtering af råvarer

  Bistå med håndtering af råvarer og planter, der kræves af produktionsafdelingen. Føre tilsyn med materialebehovet og give meddelelse, når lagrene når en størrelse, hvor der skal genbestilles.

 • Overvåge opbevaring af ingredienser

  Overvåge lagrings- og udløbsdatoer for ingredienser gennem ugentlige indberetninger, der fører til god lageromsætning og reduktion af affald.

 • Implementere kortsigtede mål

  Fastlægge prioriteter og øjeblikkelige tiltag for den nærmeste fremtid.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

Source: Sisyphus ODB