Profession lingvist

Lingvister studerer sprog videnskabeligt. De behersker sprog og kan fortolke dem i forhold til deres grammatiske, semantiske og fonetiske karakteristika. De undersøger sprogudviklingen og den måde, hvorpå sproget anvendes af samfundet.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Stavning

  Regler vedrørende ordenes stavning.

 • Grammatik

  Sættet af strukturelle regler for sætninger, ordforbindelser og ord på et givet naturligt sprog.

 • Fonetik

  De fysiske egenskaber ved talelyde, f.eks. hvordan de frembringes, deres akustiske egenskaber og neuropatologiske status.

 • Semantik

  Sprogforskningsgren, der studerer mening, analyserer ord, ordforbindelser, tegn og symboler og forholdet mellem dem.

 • Lingvistik

  Det videnskabelige studie af sproget og dets tre aspekter, sprogform, sprogbetydning og sprog i kontekst.

Færdigheder

 • Tale forskellige sprog

  Beherske fremmedsprog for at kunne kommunikere på et eller flere fremmedsprog.

 • Skrive videnskabelige rapporter

  Præsentere hypotesen, resultaterne og konklusionerne af Deres videnskabelige forskning inden for Deres ekspertiseområde i en professionel publikation.

 • Studere sprogindlæring

  Undersøge, hvordan folk lærer sprog i barndommen eller senere i livet, hvordan denne viden interagerer med andre kognitive processer, og hvordan den kan variere fra sprog til sprog og på tværs af geografiske områder.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

Source: Sisyphus ODB