Profession litteraturforsker

Litteraturforskere forsker i litterære værker, litteraturhistorie, genrer og litterær kritik af værker for at kunne sætte værkerne og de omgivende aspekter i en passende sammenhæng og udarbejde forskningsresultater om specifikke emner inden for litteratur.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Typer af litteraturgenrer

  De forskellige litterære genrer i litteraturhistorien, deres teknik, tone, indhold og længde.

 • Litteraturhistorie

  Den historiske udvikling af skriftformer, der er beregnet til at underholde, undervise eller give anvisninger til modtageren, f.eks. fiktion og digte. De teknikker, der anvendes til at formidle disse tekster, og den historiske sammenhæng, hvori de er skrevet.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Grammatik

  Sættet af strukturelle regler for sætninger, ordforbindelser og ord på et givet naturligt sprog.

 • Litteraturkritik

  Akademisk område, der evaluerer og klassificerer litterære værker. Disse drøftelser kan omfatte nye udgivelser eller en ny vurdering af ældre litteratur.

 • Litterære teknikker

  De forskellige tilgange, en forfatter kan bruge til at forbedre sin skrivning og opnå en specifik effekt. Det kan være valg af en bestemt genre eller brug af metaforer, hentydninger og ordspil.

 • Litteraturteori

  De forskellige litteraturgenrer og den måde, hvorpå de passer ind i specifikke scener.

 • Lovgivning om ophavsret

  Lovgivning om beskyttelse af forfatteres rettigheder i forhold til deres eget arbejde, og hvordan andre kan bruge det.

 • Stavning

  Regler vedrørende ordenes stavning.

 • Litteratur

  Kunstnerisk skrivning, der er karakteriseret ved skønhed, udtryksform og at være universelt intellektuelt og følelsesmæssigt attraktivt.

 • Skriveteknikker

  De forskellige teknikker til at skrive en historie som den beskrivende, overbevisende, første person og andre teknikker.

Færdigheder

 • Benytte informationskilder

  Se i de relevante informationskilder med henblik på at finde inspiration, uddanne dig selv i bestemte emner og indhente baggrundsinformation.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

 • Læse bøger

  Læs de seneste bogudgivelser, og giv din mening om dem.

 • Udføre baggrundsundersøgelser om emner

  Udføre baggrundsundersøgelser om det emne, der skal skrives om, skrivebordsbaseret forskning samt besøg i felten og interview.

 • Skrive videnskabelige rapporter

  Præsentere hypotesen, resultaterne og konklusionerne af Deres videnskabelige forskning inden for Deres ekspertiseområde i en professionel publikation.

Source: Sisyphus ODB