Profession livredningsinstruktør

Livredningsinstruktører underviser kommende (professionelle) livreddere i de nødvendige programmer og metoder til at blive godkendt som livredder. De tilbyder uddannelse i sikkerhedsovervågning af alle svømmere, vurdering af potentielt farlige situationer, redningsspecifikke svømme- og dykketeknikker, førstehjælp ved af svømmerelaterede skader, og de informerer eleverne om livreddernes ansvar for forebyggelse. De sikrer, at eleverne er klar over, hvor vigtigt det er at kontrollere, at vandkvaliteten er sikker, at risikostyringen varetages, og at de er opmærksomme på de nødvendige protokoller og forskrifter vedrørende livreddere og redning. De overvåger levernes fremskridt, evaluerer dem ved hjælp af teoretiske og praktiske prøver og udsteder livredderlicenserne, når de er opnået.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Vurderingsprocesser

  Forskellige evalueringsteknikker, teorier og værktøjer, der anvendes ved vurdering af studerende, deltagere i et program og ansatte. Forskellige vurderingsstrategier, såsom indledende, udviklende, opsummerende og selvevalueringer, anvendes til forskellige formål.

 • Lovgivning om sundhed, sikkerhed og hygiejne

  De sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder samt den lovgivning, der gælder for en bestemt sektor.

 • Retshåndhævelse

  De forskellige organisationer, der er involveret i retshåndhævelse, og de love og bestemmelser, der gælder for retshåndhævelsesprocedurer.

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

Færdigheder

 • Tilskynde elever til at anerkende deres resultater

  Tilskynde elever til at vurdere deres egne resultater og handlinger for at fremme deres selvtillid og udvikling.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Undervise i håndtering af nødsituationer

  Uddanne fællesskaber, organisationer og enkeltpersoner om risikostyring og beredskab, f.eks. hvordan man udvikler og gennemfører forebyggelses- og reaktionsstrategier, og undervise i nødpolitikker, der er specifikke for de risici, der gælder for det pågældende område eller den pågældende organisation.

 • Rådgive om overtrædelser af forskrifter

  Rådgive om forebyggende og korrigerende handlinger samt korrigere eventuelle brud på eller manglende overholdelse af juridiske forskrifter.

 • Rådgive om sikkerhed

  Oplyse folk om sikkerhedsforanstaltninger for en bestemt aktivitet eller et bestemt sted.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Observere den studerendes fremskridt

  Følge op på elevers læringsfremskridt og vurdere deres resultater og behov.

 • Svømme

  Bevæge sig i vand ved brug af lemmerne.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Vise eksempler i forbindelse med undervisningen

  Forelægge andre eksempler på din erfaring, færdigheder og kompetencer, der passer til det specifikke læringsindhold, for at hjælpe eleverne med at lære.

 • Undervise i retshåndhævelse

  Instruere studerende i teori og praksis om retshåndhævelse, især på kurser såsom forebyggelse af kriminalitet, efterforskning af kollisioner og havarier, uddannelse i brug af skydevåben med henblik på at hjælpe dem med at gøre karriere på dette område i fremtiden.

 • Vurdere elever

  Evaluere elevers (akademiske) fremskridt, resultater, viden og færdigheder gennem opgaver, prøver og eksamener. Diagnosticere deres behov og følge deres fremskridt, styrker og svagheder. Formulere en opsummerende oversigt over de mål, som eleven har nået.

 • Levere undervisningsmaterialer til lektion

  Sikre, at de nødvendige materialer til undervisning i en klasse, såsom visuelle hjælpemidler, forberedes, ajourføres og fremlægges i instruktionslokalet.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Tilpasse undervisning til elevernes niveau

  Identificere de studerendes kampe og succeser. Udvælge undervisnings- og læringsstrategier, der understøtter elevernes individuelle læringsbehov og mål.

 • Teste sikkerhedsstrategier

  Afprøve politikker og strategier vedrørende risiko- og sikkerhedsstyring og -procedurer, såsom afprøvning af evakueringsplaner, sikkerhedsudstyr og gennemførelse af øvelser.

Source: Sisyphus ODB