Profession locationmanager

Locationmanagere har ansvaret for at finde optagelsessteder uden for studiet og alle de hermed følgende logistiske opgaver. De forhandler brugen af stedet og forvalter og vedligeholder stedet under optagelsen. Locationmanagere håndterer sikkerheden af det personale, der arbejder med filmen på stedet.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Forvalte forbrugsstoflagre

  Forvalte og overvåge forbrugsstoflagre for at sikre, at produktionskravene og -fristerne til enhver tid kan opfyldes.

 • Sørge for tilladelser

  Sørge for tilladelser til at optage en film på stedet. Rådføre sig med ejere og lokale myndigheder.

 • Analysere et manuskript

  Opdele et manuskript ved at analysere dramaturgien, formen, temaerne og strukturen af et manuskript. Gennemføre relevant forskning, hvis det er nødvendigt.

 • Konsultere produktionsleder

  Rådføre sig med direktøren, producenten og kunderne i hele produktions- og efterproduktionsforløbet.

 • Berette om analyseresultater

  Udarbejde forskningsdokumenter eller give præsentationer for at rapportere om resultaterne af et gennemført forsknings- og analyseprojekt med angivelse af de analyseprocedurer og -metoder, der har ført til resultaterne, samt potentielle fortolkninger af resultaterne.

 • Forhandle priser

  Arrangere en aftale om prisen på varer eller tjenesteydelser, der ydes eller tilbydes.

 • Forberede vejvisning

  Udforske de forskellige ruter til filmoptagelsesstedet. Tage noter. Oprette detaljeret vejvisning til omdeling til medvirkende og filmholdet. Udføre vejskilte.

 • Søge efter passende location

  Søge efter locations, der egner sig til film- eller fotooptagelse.

 • Føre tilsyn med vedligeholdelse af område

  Føre tilsyn med oprydning og vedligeholdelse af et bestemt sted for at sikre, at det er egnet til formålet.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Afslutte projekt inden for budgettet

  Sørge for at holde sig inden for budgettet. Tilpasse arbejde og materialer til budgettet.

 • Arbejde med præproduktionsteam

  Rådføre sig med præproduktionsteamet om forventninger, behov, budget osv.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle en kontrakts vilkår, betingelser, omkostninger og andre specifikationer, samtidig med at det sikres, at de opfylder de retlige krav og er retsgyldige. Føre tilsyn med gennemførelsen af kontrakten, blive enige om og dokumentere eventuelle ændringer.

 • Administrere locationlogistik

  Sørge for, at skuespillere, besætning og udstyr når stedet til tiden og på en organiseret måde. Organisere catering, energiforsyning, parkering osv.

 • Analysere logistiske behov

  Analysere de forskellige afdelingers logistiske behov på det organisatoriske plan.

Source: Sisyphus ODB