Profession lods

Lodser er søfolk, der leder skibene gennem farlige eller overbelastede farvande, f.eks. havne eller flodmundinger. De er eksperter i at håndtere skibe og har et detaljeret kendskab til lokale vandveje.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Stabilitetsprincipper for fartøjer

  Have en indgående forståelse af principperne for fartøjsstabilitet; efterlevelse af sikkerhedskrav under lastning og losning af fragt.

 • Principper for stuvning af last

  Kende de principper, der gælder for stuvning af last. Forstå procedurer for effektiv lastning af containere under hensyntagen til tyngdekraftens indvirkning under transporten.

 • Lokalt farvand omkring havn

  Have kendskab til lokalt farvand omkring havne og de mest effektive ruter til navigation af forskellige skibsfartøjstyper ind i havnene.

Færdigheder

 • Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende havne

  Håndhæve overholdelsen af bestemmelserne i havne og havnebyer. Kommunikere med relevante myndigheder for at identificere potentielle risici.

 • Bruge riggingværktøjer

  Anvende riggingværktøjer såsom kabler, reb, blokke og spil til at sikre høje strukturer.

 • Bistå i søredningsoperationer

  Yde bistand under redningsaktioner til søs.

 • Opretholde modvægt inden for transportmiddel

  Opretholde balance og massedistribution inden i transportmidlet (skib, fly, tog, vejkøretøjer osv.). Sikre, at passager- og godsdistribution ikke hindrer transportformens mobilitet.

 • Forankre skibe i havnen

  Forankre skibe i havnen efter skibstype.

 • Analysere vejrudsigter

  Analysere vejrudsigter og oplysninger om vejrforhold, såsom vindstyrker, atmosfæriske strukturer, skyer og sigtbarhed. Tilvejebringe analyser, der afhænger af behovene hos forskellige erhverv og tjenesteudbydere.

 • Udføre operationer mellem skib og kyst

  Betjene radiosignaler mellem skib og kyst og udføre processer til udveksling af de oplysninger, der er nødvendige for fartøjets drift.

 • Lodse fartøjer i havn

  Sikkert navigere fartøjer ind og ud af havne, kommunikere og samarbejde med kaptajnen og skibets besætning, betjene fartøjets kommunikation- og navigationsinstrumenter, kommunikere med andre fartøjer og havnens kontrolcenter.

 • Bistå ved vandbaseret navigation

  Sørge for, at der er opdaterede diagrammer og nautiske publikationer om bord på skibet. Udarbejde oplysningsskemaer, rejserapporter, sejlplaner og positionsmeldinger.

 • Overvåge aeronautisk meteorologi

  Overvåge og fortolke oplysninger fra vejrstationer med henblik på at foregribe forhold, der kan påvirke lufthavne og flyvninger.

 • Bruge navigationspunkter til søs

  Benytte navigationsudstyr til søs, f.eks. kompas eller sekstant, eller navigationshjælpemidler, som f.eks. fyrtårne eller bøjer, radar, satellit- og computersystemer, således at fartøjer kan sejles på vandveje. Arbejde med de seneste diagrammer/kort, meddelelser og publikationer for at fastlægge et fartøjs nøjagtige position.

 • Navigation til vands

  Sikre, at et fartøj medtager opdaterede og tilstrækkelige kort og passende søkort. Lede processen med udarbejdelse af rejserapporten, fartøjets gennemløbsplan, daglige positionsmeldinger og pilotoplysningsskemaet.

 • Føre skibe i havn

  Sikre, at et skib kan føres ind i en havn og sætte anker på en sikker måde.

 • Styre fartøj i havn

  Styre fartøjer i havne ved hjælp af oplysninger om lokale vejrforhold, vind, vanddybde, osv. Sørge for, at fartøjer undgår farer såsom rev ved brug af navigationshjælpemidler.

 • Koordinere dokarbejde

  Koordinere forsendelser af gods ind og ud af dokken. Placere kraner og sortere containere i partier og tage hensyn til de enkelte containeres nøjagtige mål og vægt.

 • Regulere skibes hastighed i havne

  Regulere fartøjernes hastighed i havne baseret på oplysninger fra havnemyndigheder. Sikre problemfri ankomst for skibet i havnen.

 • Vedligeholde skibslogbøger

  Vedligeholde skriftlige fortegnelser over begivenheder og aktiviteter på et skib

 • Planlægge lodsaktiviteter

  Planlægge navigationsplanen for et fartøj under hensyntagen til tidevand og vejrforhold.

Source: Sisyphus ODB