Profession lods

Lodser er søfolk, der leder skibene gennem farlige eller overbelastede farvande, f.eks. havne eller flodmundinger. De er eksperter i at håndtere skibe og har et detaljeret kendskab til lokale vandveje.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Stabilitetsprincipper for fartøjer

  Have en indgående forståelse af principperne for fartøjsstabilitet; efterlevelse af sikkerhedskrav under lastning og losning af fragt.

 • Principper for stuvning af last

  Kende de principper, der gælder for stuvning af last. Forstå procedurer for effektiv lastning af containere under hensyntagen til tyngdekraftens indvirkning under transporten.

 • Lokalt farvand omkring havn

  Have kendskab til lokalt farvand omkring havne og de mest effektive ruter til navigation af forskellige skibsfartøjstyper ind i havnene.

Færdigheder

 • Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende havne

  Håndhæve overholdelsen af bestemmelserne i havne og havnebyer. Kommunikere med relevante myndigheder for at identificere potentielle risici.

 • Bruge riggingværktøjer

  Anvende riggingværktøjer såsom kabler, reb, blokke og spil til at sikre høje strukturer.

 • Bistå i søredningsoperationer

  Yde bistand under redningsaktioner til søs.

 • Opretholde modvægt inden for transportmiddel

  Opretholde balance og massedistribution inden i transportmidlet (skib, fly, tog, vejkøretøjer osv.). Sikre, at passager- og godsdistribution ikke hindrer transportformens mobilitet.

 • Forankre skibe i havnen

  Forankre skibe i havnen efter skibstype.

 • Analysere vejrudsigter

  Analysere vejrudsigter og oplysninger om vejrforhold, såsom vindstyrker, atmosfæriske strukturer, skyer og sigtbarhed. Tilvejebringe analyser, der afhænger af behovene hos forskellige erhverv og tjenesteudbydere.

 • Udføre operationer mellem skib og kyst

  Betjene radiosignaler mellem skib og kyst og udføre processer til udveksling af de oplysninger, der er nødvendige for fartøjets drift.

 • Lodse fartøjer i havn

  Sikkert navigere fartøjer ind og ud af havne, kommunikere og samarbejde med kaptajnen og skibets besætning, betjene fartøjets kommunikation- og navigationsinstrumenter, kommunikere med andre fartøjer og havnens kontrolcenter.

 • Bistå ved vandbaseret navigation

  Sørge for, at der er opdaterede diagrammer og nautiske publikationer om bord på skibet. Udarbejde oplysningsskemaer, rejserapporter, sejlplaner og positionsmeldinger.

 • Overvåge aeronautisk meteorologi

  Overvåge og fortolke oplysninger fra vejrstationer med henblik på at foregribe forhold, der kan påvirke lufthavne og flyvninger.

 • Bruge navigationspunkter til søs

  Benytte navigationsudstyr til søs, f.eks. kompas eller sekstant, eller navigationshjælpemidler, som f.eks. fyrtårne eller bøjer, radar, satellit- og computersystemer, således at fartøjer kan sejles på vandveje. Arbejde med de seneste diagrammer/kort, meddelelser og publikationer for at fastlægge et fartøjs nøjagtige position.

 • Navigation til vands

  Sikre, at et fartøj medtager opdaterede og tilstrækkelige kort og passende søkort. Lede processen med udarbejdelse af rejserapporten, fartøjets gennemløbsplan, daglige positionsmeldinger og pilotoplysningsskemaet.

 • Føre skibe i havn

  Sikre, at et skib kan føres ind i en havn og sætte anker på en sikker måde.

 • Styre fartøj i havn

  Styre fartøjer i havne ved hjælp af oplysninger om lokale vejrforhold, vind, vanddybde, osv. Sørge for, at fartøjer undgår farer såsom rev ved brug af navigationshjælpemidler.

 • Koordinere dokarbejde

  Koordinere forsendelser af gods ind og ud af dokken. Placere kraner og sortere containere i partier og tage hensyn til de enkelte containeres nøjagtige mål og vægt.

 • Regulere skibes hastighed i havne

  Regulere fartøjernes hastighed i havne baseret på oplysninger fra havnemyndigheder. Sikre problemfri ankomst for skibet i havnen.

 • Vedligeholde skibslogbøger

  Vedligeholde skriftlige fortegnelser over begivenheder og aktiviteter på et skib

 • Planlægge lodsaktiviteter

  Planlægge navigationsplanen for et fartøj under hensyntagen til tidevand og vejrforhold.

Source: Sisyphus ODB