Profession logistiker

Logistikere strømliner fremstillingen, transporten, lagringen og distributionen af produkter. De vurderer produktions- og forsyningskæderelaterede problemer med henblik på at finde frem til økonomisk effektive løsninger. De bistår virksomhedsledere i beslutningsprocesser og direkte programmer, der er udformet med henblik på at forsyne underleverandører, ledere og kunder med logistisk teknologi.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Grøn logistik

  Have viden om grøn logistik, hvor der gøres en betydelig indsats for at minimere de økologiske påvirkninger fra logistikaktiviteter.

 • Theory of constraints

  Kende teorien om begrænsninger (theory of constraints) og stræbe efter størst mulig effektivitet i udstyret for at øge produktionen i forsyningskæden samt virksomhedernes fortjeneste.

 • Styring af forsyningskæden

  Strømmen af varer i forsyningskæden, transport og lagring af råmaterialer, procesintern oversigt og færdigvarer fra oprindelsessted til forbrugsstedet.

Færdigheder

 • Identificere flaskehalse

  Identificere flaskehalse i forsyningskæden.

 • Analysere forsyningskædestrategier

  Undersøge en organisations planlægningsoplysninger om produktionen, deres forventede output, kvalitet, mængde, omkostninger, tid og krav til arbejdskraft. Fremsætte forslag med henblik på at forbedre produkter, kvaliteten af tjenesterne og reducere omkostningerne.

 • Administrere systemer til fastsættelse af logistikpriser

  Administrere systemer til fastsættelse af logistikpriser, sikre at priserne i tilstrækkelig grad afspejler omkostningerne.

 • Forbedre produktionsworkflow

  Forbedre produktworkflowet ved at analysere og udvikle logistikplaner, som påvirker både produktionen og distributionen.

 • Udføre systemanalyser

  Gennemføre systemanalyser og beregne, i hvilket omfang ændringer kan påvirke resultaterne.

 • Analysere transportnet

  Analysere forskellige trafiknetværk for at sikre den mest effektive form for transport. Analysere de netværk, der har til formål at opnå de laveste omkostninger og opnå størst mulig effektivitet.

 • Arbejde på en økonomisk effektiv måde

  Udføre arbejdsprocesser så effektivt som muligt og så vidt muligt undgå spild af materialer, tid og energi.

 • Analysere tendenser i forsyningskæden

  Analysere og opstille prognoser om tendenser og udvikling inden for forsyningskædeoperationer i forbindelse med teknologi, effektivitetssystemer, typer af produkter sendt, og logistiske krav til forsendelser for at forblive på forkant af forsyningskædemetoderne.

 • Samarbejde med logistikstyringsteam

  Kommunikere med logistikstyringen om at optimere serviceniveauet, optimere forsyningskæden, samtidig med at udgifterne minimeres.

 • Vedligeholde databaser over fragttakster

  Udvikle og vedligeholde databaser over fragtpriser til brug for afdelinger i forsyningskæden med henblik på at fastlægge og anvende de mest omkostningseffektive transportformer.

 • Tage hensyn til økonomiske kriterier ved beslutningstagning

  Udarbejde forslag og træffe passende beslutninger under hensyntagen til økonomiske kriterier.

 • Vedligeholde logistikdatabaser

  Vedligeholde databaser, der er tilgængelige for brugerne i logistik- og lagersektoren.

 • Forstå forbedringer i forsyningskæden i forhold til øget fortjeneste

  Fortolke, hvordan forbedringer i forsyningskæden vil påvirke virksomhedernes fortjeneste. Intensivere forbedringen af de processer, der kan strømline forsyningskæden mest effektivt og samtidig skabe størst fortjeneste.

 • Bruge metoder til analyse af logistikdata

  Læse og fortolke forsyningskæder og transportdata. Analysere pålideligheden og tilgængeligheden af resultater ved brug af metoder såsom dataminering, datamodellering og cost-benefit-analyse.

 • Støtte udviklingen af det årlige budget

  Støtte udviklingen af det årlige budget ved at fremlægge basisdata som defineret i forbindelse med driftsbudgetprocessen.

 • Revidere ledelsesprocedurer for distribution

  Udarbejde og revidere distributionsprocedurer for at minimere udgifterne og maksimere kundetilfredsheden.

 • Bruge specifik dataanalysesoftware

  Bruge specifik software til dataanalyse, herunder statistikker, regneark og databaser. Undersøge mulighederne med henblik på at udarbejde rapporter til ledere, overordnede eller kunder.

 • Udvikle effektivitetsplaner for logistikoperationer

  Udarbejde og gennemføre planer for at øge effektiviteten og reducere affald i forbindelse med logistik.

Source: Sisyphus ODB