Profession logistikkoordinator inden for togtransport

Logistikkoordinatorer inden for togtransport forvalter forsendelser med jernbane med eller uden anvendelse af andre transportformer. De koordinerer rettidig tildeling af transportmidler og -udstyr og sikrer rettidig levering. De udformer og opretholder effektive forsyningskæder for kunder og befragtere.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Multimodal transportlogistik

  Forstå logistik og multimodal transport som planlægning og styring af flytningen af varer eller personer samt alle relaterede og understøttende logistiske aktiviteter.

 • Markeder for transportformer

  Have viden om forskellige transportformer og deres markedsmuligheder i Europa.

 • Sundheds- og sikkerhedstiltag inden for transport

  De regler, procedurer og forskrifter vedrørende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at forebygge ulykker eller hændelser i forbindelse med transport.

Færdigheder

 • Analysere transportomkostninger

  Finde og analysere transportomkostninger, serviceniveauer og tilgængeligheden af udstyr; fremkomme med anbefalinger og træffe forebyggende/korrigerende foranstaltninger.

 • Anvende transportstyringskoncepter

  Anvende transportstyringskoncepter med henblik på at forbedre transportprocesserne, reducere affaldsmængden, øge effektiviteten og forbedre forberedelse af tidsplanen.

 • Håndtere forsendelsesdokumentation

  Kontrollere regninger, indkøbsordrer og anden dokumentation med henblik på at kontrollere korrekt forsendelse af varer.

 • Spore forsendelsessteder

  Spore de forskellige forsendelsessteder, hvor pakkerne ankommer, for at opretholde et effektivt distributionssystem og sporingssystemer til tiden for kunder.

 • Forberede forsendelser rettidigt

  Forberede et produkt til afsendelse som planlagt.

 • Håndtere forsendelsesrisici

  Håndtere risikabelt eller farligt gods; sørge for, at hver forsendelsesoperation udføres på passende vis; beregne fragtens vægt; sørge for korrekt anbringelse af kraner; kontrollere, at containerne passer ind i afsendelsen.

 • Betjene jernbanekommunikationssystemer

  Betjene jernbanekommunikationssystemer; give meddelelser over højttaleranlægget eller kommunikere med den centrale togadministration.

 • Håndhæve jernbanesikkerhedsforskrifter

  Fremme og håndhæve sikkerhedsprocedurer og EU-forordninger for at sikre, at jernbanesikkerheden opretholdes og løbende forbedres under hensyntagen til udviklingen af europæisk lovgivning.

 • Udarbejde godsforsendelsesrapporter

  Udarbejde og indsende godforsendelsesrapporter. Medtage detaljerede oplysninger om forsendelsesbetingelser og godhåndtering, rapporter eventuelle problemer.

 • Arbejde i et logistikteam

  Kunne arbejde sikkert i et logistikteam, hvor alle medlemmer af teamet varetager en rolle, der skal øge gruppens effektivitet.

 • Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende skibsfart

  Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende skibsfart, regler og politikker; holde laster sikre og fri for skader; garantere sikkerheden for mandskab, der håndterer lasten.

 • Overholde standarder for jernbanesikkerhed

  Sikre overholdelse af minimumssikkerhedsstandarder for godsvogne, der drives af jernbanevirksomheder, som er omfattet af europæisk lovgivning.

 • Løse forsendelsesproblemer

  Tilvejebringe løsninger med hensyn til alle spørgsmål vedrørende produktforsendelse.

 • Spore forsendelser

  Spore alle forsendelsesbevægelser dagligt ved at anvende oplysninger fra sporingssystemer og proaktivt underrette kunderne om, hvor forsendelserne befinder sig.

 • Forhandle logistiktjenester

  Nå til enighed om planlægning og kontrol af varebevægelser og alle dertil knyttede logistiske støtteaktiviteter uden at tabe egne eller andres mål af syne.

 • Spore forsendelsesbetalinger

  Overvåge udviklingen i de betalinger, der foretages for forsendelsesprodukter.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

Source: Sisyphus ODB