Profession lokaliseringsekspert

Lokaliseringseksperter oversætter og tilpasser teksterne til en bestemt målgruppes sprog og kultur. De konverterer standardoversættelse til lokalt forståelige tekster med forståelse for kultur, talemåder og andre nuancer, som gør oversættelserne rigere og mere meningsfulde for en kulturel målgruppe end teksten var før.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Grammatik

  Sættet af strukturelle regler for sætninger, ordforbindelser og ord på et givet naturligt sprog.

 • Efterredigering

  Processen med at revidere en oversættelse, der sædvanligvis genereres af en maskine, og forbedre tekstens nøjagtighed på det oversatte sprog.

 • Stavning

  Regler vedrørende ordenes stavning.

Færdigheder

 • Korrekturlæse en tekst

  Læse en tekst grundigt, søge efter, gennemgå og rette fejl for at sikre, at indholdet er klart til offentliggørelse.

 • Oversætte sproglige begreber

  Oversætte ét sprog til et andet. Matche ord og udtryk med deres modsvar på andre sprog, samtidig med at det sikres, at budskabet og nuancerne i den oprindelige tekst bevares.

 • Revidere oversættelser

  Sammenligne og foretage tosproglig redigering ved at læse det oversatte værk og sammenligne det med den originale tekst.

 • Anvende grammatik- og retstavningsregler

  Anvende reglerne for retstavning og grammatik og sikre sammenhæng i tekster.

 • Bruge lokaliseringsværktøjer

  Anvende en bred vifte af oversættelsesværktøjer, der har til formål at hjælpe lokaliserings- og tilpasningsprocessen ved oversættelse.

 • Gennemgå oversættelser

  Læse oversættelser grundigt for at sikre nøjagtighed og opfyldelse af formålet.

 • Udvikle en oversættelsesstrategi

  Udføre forskning for bedre at forstå emnet og formulere de rette spørgsmål for at få de nødvendige oplysninger.

 • Tilpasse tekst kulturelt

  Tilpasse tekst, så den er kulturelt og sprogligt acceptabel for læseren, samtidig med at tekstens oprindelige budskab og nuance bevares.

 • Bevare den oprindelige tekst

  Oversætte tekster uden tilføjelse, ændring eller udeladelse af noget. Sørge for, at sende det oprindelige budskab bringes videre. Lad være med at udtrykke dine egne følelser og meninger.

 • Forstå det materiale, der skal oversættes

  Læse og analysere indholdet og temaerne i det materiale, der skal oversættes. Oversætteren skal forstå, hvad der skrives, for at kunne oversætte indholdet bedst muligt. Det er ikke altid muligt at oversætte ord for ord, og oversætteren skal navigere igennem det sprog, der passer bedst til tekstens betydning.

 • Oversætte tags

  Fortolke og oversætte tags fra et sprog til et andet i forsøg på at opnå nøjagtighed på målsproget.

 • Mestre sprogregler

  Beherske teknikker og praksis inden for de sprog, der skal oversættes. Dette omfatter både dit eget modersmål og fremmedsprog. Kende gældende standarder og regler og identificere de rigtige udtryk og ord til anvendelse.

 • Levere skriftligt indhold

  Kommunikere information i skriftlig form via digitale eller trykte medier alt efter målgruppens behov. Strukturere indholdet i henhold til specifikationer og standarder. Anvende grammatiske og retstavningsregler.

 • Benytte informationskilder

  Se i de relevante informationskilder med henblik på at finde inspiration, uddanne dig selv i bestemte emner og indhente baggrundsinformation.

 • Forbedre oversatte tekster

  Revidere, læse og forbedre maskin- eller menneskeskabte oversættelser. Bestræbe sig på at forbedre nøjagtigheden og kvaliteten af oversættelserne.

 • Oversætte tekster

  Oversætte tekst fra et sprog til et andet, så betydningen og nuancerne i den oprindelige tekst bevares uden at tilføje, ændre eller udelade noget, og undgå, at personlige følelser og meninger kommer til udtryk.

 • Ajourføre sprogkundskaber

  Forske i eller øve sprogkundskaber for at holde sig ajour med sproglige ændringer og kunne oversætte eller tolke på bedste måde.

Source: Sisyphus ODB