Profession lokalkunstner

Lokalkunstnere undersøger, planlægger, tilrettelægger og leder kunstneriske aktiviteter for personer, der er forenet af fælles interesser, kapacitet, miljø eller tilstand. De forvalter og koordinerer kreative projekter med lokale grupper og enkeltpersoner for at fremme deres kunstneriske kreativitet og forbedre deres livskvalitet. Lokalkunstnere stiller kunst til rådighed for det fællesskab, de arbejder for, og giver deltagerne mulighed for at udforme deres kunstneriske program.

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Arbejdsmarkedslovgivning

  Lovgivning på nationalt eller internationalt plan, der regulerer arbejdsvilkår på forskellige områder mellem arbejdsmarkedets parter, såsom regeringen, arbejdstagere, arbejdsgivere og fagforeninger.

 • Kunsthistorie

  Kunstens og kunstnernes historie, den kunstneriske udvikling gennem århundreder og dens nutidige udviklingstendenser.

 • Intellektuel ejendomsret

  De forordninger, der regulerer rettighederne til beskyttelse af intellektuel ejendom mod ulovlig krænkelse.

Færdigheder

 • Håndtere deltageres forventninger

  Opbygge tillid og relationer med alle interessenter. Beskrive, hvordan din kunstneriske disciplin (dans, musik, teater, billedkunst...) kan gavne og støtte enkeltpersoners og lokalsamfunds behov og ambitioner. Håndtere de involverede personers forventninger under og efter udformningen af kunstprogrammet. Være så tydelig som muligt i afgrænsningsfasen for at opbygge tillid mellem dig selv, dine potentielle grupper og bidragydere. Være opmærksom på sociale dagsordener, navnlig i offentligt finansierede programmer.

 • Evaluere fokus for fællesskabsbaseret kunst

  Evaluere din arbejdspraksis før, inden for og efter sessionerne ved hjælp af feedback fra forskellige kilder til støtte for din bedømmelse. Anerkende ikke kun, hvor du bør udvikle dine egne færdigheder eller foretage ændringer i udformningen af programmet, men også hvilke aspekter af din faglige praksis der kan outsources, så du kan koncentrere dig om dine møder. Angive, hvor du har for få ressourcer, overveje det og tænke kreativt over, hvordan du kan omforme dit dansetilbud, så det står klart, hvad du kan og ikke kan påtage dig. Fortolke de indsamlede data for at udarbejde en rapport om dine resultater.

 • Udvikle gruppedeltagernes bevidsthed

  Identificere og registrere den læring, der har fundet sted både for enkeltpersoner i gruppen og med det formål at støtte udviklingen af kvalitet i det udførte arbejde.

 • Deltage i kunstneriske formidlingsaktiviteter

  Deltage i kulturelle og kunstneriske formidlingsaktiviteter: informere om aktiviteten, give en præsentation eller holde en tale om et kunstværk eller en udstilling, undervise i en klasse eller en gruppe, lede kunstformidlingsaktiviteter, lede eller deltage i en offentlig debat.

 • Arbejde med respekt for egen sikkerhed

  Anvende sikkerhedsreglerne i overensstemmelse med uddannelse og instruktion og være baseret på en solid forståelse af forebyggende foranstaltninger og risici for din egen personlige sundhed og sikkerhed.

 • Vurdere ressourcer til program for fællesskabsbaseret kunst

  Identificere de intellektuelle, teoretiske eller fysiske ressourcer eller materialer, der er til rådighed til at udvikle din mæglerpraksis. Angive, hvilken yderligere støtte du kan have behov for fra andre kunstnere, andre specialister (fysioterapeuter, læger osv.), støtte til arbejdstagere osv. Identificere den administrative støtte, du har brug for, og planlægge, hvordan du kan outsource.

 • Sikre balance mellem deltageres personlige behov og gruppens behov

  Anvende forskellige tilgange i din praksis, der afvejer behovene hos den enkelte person og gruppen som helhed. Styrke den enkeltes evner og erfaring, den såkaldte personcentrerede praksis, samtidig med at deltagerne og arbejdstagerne hjælpes til at danne en sammenhængende gruppe. Skabe en støttende og sikker atmosfære for aktiv udforskning af din kunstneriske disciplin.

 • Udvikle en coachingstil

  Udvikle en stil for coaching af enkeltpersoner eller grupper, der sikrer, at alle deltagere føler sig godt tilpas, og er i stand til at tilegne sig de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige i forbindelse med coaching på en positiv og produktiv måde.

 • Udvikle kulturelle aktiviteter

  Udvikle aktiviteter, der er tilpasset udstrækning og/eller publikum. Tage hensyn til de vanskeligheder og behov, der observeres og identificeres ud fra et perspektiv om at øge nysgerrigheden og den generelle kapacitet til at få adgang til kunst og kultur.

 • Udvikle uddannelsesaktiviteter

  Udvikle taler, aktiviteter og workshopper for at fremme adgangen til og forståelsen for de kunstneriske skabelsesprocesser. Det kan dreje sig om et bestemt kulturelt og kunstnerisk arrangement, f.eks. et show eller en udstilling, eller det kan relateres til en bestemt disciplin (teater, dans, tegning, musik, fotografi osv.). Samarbejde med historiefortællere, kunsthåndværkere og kunstnere.

 • Samarbejde med interessenter i et program for fællesskabsbaseret kunst

  Samarbejde med et udvalgt team med deltagelse af kunstnere fra andre fagområder, koordinatorer for kunstformer og/eller sundhedsarbejdere, fysioterapeuter og supportmedarbejdere inden for læring osv. med henblik på at maksimere kunstprogrammets gennemslagskraft. Være tydelig med hensyn til jeres kollektive roller, og evaluere resultater som helhed gennem refleksioner over aktiviteterne.

 • Administrere personlig faglig udvikling

  Tage ansvar for livslang læring og løbende faglig udvikling. Deltage i læring for at støtte og ajourføre de faglige kvalifikationer. Udpege prioriterede områder for faglig udvikling baseret på overvejelser om egen praksis og gennem kontakt med ligestillede og interessenter.

 • Undersøge målgruppen

  Matche dine kvalifikationer med din undersøgelse af målgruppens behov.

 • Udvikle uddannelsesressourcer

  Skabe og udvikle uddannelsesressourcer med henblik på besøgende, skolegrupper, familier og særlige interessegrupper.

 • Vurdere dine kompetencer som leder af et program for fællesskabsbaseret kunst

  Evaluere og formidle dine færdigheder inden for ledelse af fællesskabsbaserede aktiviteter, navnlig enhver anden supplerende erfaring, der kan være en fordel.

 • Lede aktiviteter i forbindelse med fællesskabsbaseret kunst

  Udforme og levere aktiviteter i forbindelse med fællesskabsbaseret kunst, der beskytter egen og deltagernes sikkerhed og sundhed til opnåelse af den mest effektive læring. Tage hensyn til de samlede erfaringer fra kunstsessionen.

 • Definere kunstnerisk tilgang

  Definere din egen kunstneriske tilgang ved at analysere dit tidligere arbejde og din ekspertise, identificere komponenterne i din kreative signatur og tage udgangspunkt i disse undersøgelser for at beskrive din kunstneriske vision.

 • Konferere om kunstværker

  Præsentere og drøfte kunstværkers art og indhold, færdige eller til skabelse, med et publikum, kunstdirektører, katalogredaktører, journalister og andre interessenter.

 • Udvikle et kunstnerisk coachingprogram

  Udvikle og administrere et coachingprogram, der er specifikt for det kunstneriske projekt og udøvende individer.

 • Kommunikere med målgruppe

  Identificere og implementere de bedste kommunikationskanaler for det lokalsamfund, du vil arbejde sammen med.

 • Sætte kunstværker i en kontekst

  Identificere påvirkninger og placere dit værk inden for en bestemt retning, som kan være af kunstnerisk, æstetisk eller filosofisk karakter. Analysere udviklingen i de kunstneriske retninger, konsultere eksperter på området, overvære arrangementer osv.

 • Interagere med et publikum

  Formidle kunstarters kunstneriske værdier. Reagere på reaktioner fra dit publikum og inddrage dem.

Source: Sisyphus ODB