Profession luftfartsinspektør

Luftfartsinspektører kontrollerer de procedurer, der følges med hensyn til vedligeholdelse, navigationshjælpemidler, flyvekontrol og kommunikationsudstyr. De kontrollerer overholdelsen af ICAO's, EU's og medlemsstaternes lovgivning og miljøbestemmelser.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Oplysningers fortrolighed

  De mekanismer og forskrifter, der giver mulighed for selektiv adgangskontrol, og garanterer, at kun godkendte parter (personer, processer, systemer og udstyr) har adgang til data, metoder til at overholde fortrolige oplysninger og risici for manglende overholdelse.

 • Procedurer for forskellige luftfartsnavigationsområder

  Kende relevante oplysninger om forskellige luftfartsområder, herunder tilgængelighed af navigationsfaciliteter og -tjenester og de dertil knyttede procedurer samt generelle luftnavigationsprocedurer.

 • Standarder og anbefalinger inden for luftfart

  Have viden om ICAOs officielle Standarder og Anbefalede Praksisser (SARP'er), der er udformet med henblik på styring af flyvesikkerhedsrisici med henblik på at nedbringe antallet af havarier og hændelser i luftfarten.

 • Indhold af luftdygtighedsdirektiver

  Have indgående kendskab til alle luftdygtighedsdirektiver, der omfatter tjenestebulletiner og lignende dokumenter vedrørende luftfartøjer og udstyr.

 • Fælles luftfartssikkerhedsforskrifter

  Det sæt af love og bestemmelser, der finder anvendelse inden for den civile luftfart på regionalt, nationalt, europæisk og internationalt plan. Forstå de regler, der skal beskytte borgerne til enhver tid inden for civil luftfart samt sikre, at operatører, borgere og organisationer overholder disse regler.

Færdigheder

 • Håndhæve forskrifter for opbevaring af brændstof

  Håndhæve forskrifter for opbevaring af brændstof i overensstemmelse med statslige og miljømæssige politikker og bestemmelser.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Bruge teknisk dokumentation

  Forstå og bruge teknisk dokumentation i den overordnede tekniske proces.

 • Foretage kvalitetssikringsinspektioner af brændstofoperationer

  Opnå og visuelt kontrollere brændstofprøver, undersøge brændstoftankens vand, temperatur og brændstofniveauer for at sikre den højeste kvalitet i driften.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Inspicere luftfartøjsdokumentation

  Inspicere luftfartøjsdokumentation i forbindelse med vedligeholdelse og luftdygtighed.

 • Anvende tekniske kommunikationsfærdigheder

  Forklare de tekniske detaljer for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre interesserede parter på en klar og koncis måde.

 • Udarbejde revisionsrapporter

  Indsamle oplysninger om revisionsresultater fra regnskaber og finansiel forvaltning med henblik på at udarbejde rapporter, påpege muligheder for forbedring og bekræfte overensstemmelse.

 • Anvende lufthavnsstandarder og -forskrifter

  Kende og anvende de accepterede standarder og forskrifter for europæiske lufthavne. Anvende viden til håndhævelse af lufthavnsregler, forskrifter og lufthavnens sikkerhedsplan.

 • Forberede revisionsaktiviteter

  Udarbejde en revisionsplan, der omfatter både forudgående audit og attesteringsrevisioner. Kommunikere med de forskellige processer for at gennemføre de forbedringstiltag, der fører til certificering.

 • Udstede ansvarsfraskrivelser

  Udstede ansvarsfraskrivelser for kommende flyveopvisninger og usædvanlige eller eksperimentelle luftfartsaktiviteter. Udarbejde en udtømmende liste over betingelser og begrænsninger.

 • Overvåge certificeringer for flyvedygtighed

  Overvåge certificeringer for flyvedygtighed og sikre, at de udføres af personer, der er behørigt godkendt, og at de foretagne certificeringer tjener det formål at opfylde kravene i de gældende luftdygtighedsbestemmelser.

 • Gennemføre luftfartsrevision

  Gennemføre inspektioner og udføre revisionsfunktioner for at vurdere luftdygtigheden af luftfartsrelaterede aktiviteter samt ingeniørers og teknikeres præstationer.

 • Gennemføre regelmæssige undersøgelser af luftfart

  Gennemføre regelmæssig forskning for at holde sig ajour med luftfartssikkerhedsstandarder og -procedurer. Undersøge nye teknologier og materialer, der kan forbedre effektiviteten af leveringen af tjenesteydelser.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Evaluere implementeringen af sikkerhedsprocedurer

  Undersøge og evaluere, om der er etableret og gennemført sikkerhedsprocedurer på en hensigtsmæssig måde.

 • Kommunikere og samarbejde med kolleger

  Samarbejde med andre kolleger for at sikre en fælles forståelse af arbejdsrelaterede anliggender og nå til enighed om de kompromiser, som det kan være nødvendigt at indgå mellem parter. Forhandle kompromiser mellem parter for at sikre, at arbejdet generelt fungerer effektivt med hensyn til at nå målene.

Source: Sisyphus ODB