Profession lufthavnsingeniør

Lufthavnsingeniører styrer og koordinerer planlægnings-, design- og udviklingsprogrammer i lufthavne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Geologiske faktorer i forbindelse med lufthavnsopførelse

  Kendte geologiske egenskaber, der påvirker jordbundsforholdene og -fundamentet i en lufthavn, med henblik mulig konstruktion og udvikling.

 • Arealanvendelse til lufthavnsplanlægning

  Have indgående forståelse af principperne for arealudnyttelse til menneskelige aktiviteter i og omkring lufthavne; tage hensyn til konsekvenserne for naturlige ressourcer, såsom vand, jord, næringsstoffer og vilde dyr og planter.

Færdigheder

 • Interagere med interessenter i lufthavne

  Mødes med regeringsembedsmænd, miljøeksperter, udviklere, særlige interessegrupper samt den brede offentlighed, brugere af lufthavne og andre interessenter for at vurdere forskellige tjenester, faciliteter og lufthavnens anvendelighed.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Lave en projektvurdering

  Gennemføre evalueringen og vurderingen af potentialet i et projekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Gennemføre en standardiseret undersøgelse baseret på omfattende undersøgelser og forskning til støtte for beslutningsprocessen.

 • Overvåge tendenser til luftfartsvækst

  Være ajour med tendenser inden for luftfartsvækst og innovationer; forstå nøgleelementerne i lufthavnens langsigtede udviklingsplaner.

 • Designe tilpassede kort

  Udarbejde kort under hensyntagen til kundens specifikationer og krav.

 • Udarbejde en masterplan for lufthavnen

  Sammensætte en masterplan for en lufthavns udvikling på lang sigt; tegne grafiske fremstillinger af nuværende og fremtidige funktioner i lufthavnen.

 • Administrere ressourcer til lufthavnsudvikling

  Fordele tildelte ressourcer til design og videreudvikling af lufthavnsområdet og -faciliteterne, styre omkostninger, kvalitet og rettidighed for vigtige forbedringsprojekter i lufthavnen.

 • Implementere strategisk ledelse

  Implementere en strategi for udvikling og omdannelse af selskabet. Strategisk ledelse omfatter udformning og gennemførelse af et selskabs vigtigste formål og initiativer udført af den øverste ledelse på vegne af ejerne på grundlag af overvejelser om de disponible ressourcer og en vurdering af de interne og eksterne miljøer, som organisationen opererer i.

 • Lede underentreprenører i lufthavn

  Lede arbejdet med at rådføre sig med arkitekter, ingeniører og tilknyttede underleverandører. Udarbejde tidsplaner og omkostningsoverslag samt formidle udviklingen til den øverste ledelse.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Kompilere lufthavnscertificeringsmanualer

  Udarbejde og opdatere lufthavnscertificeringsmanualer og levere udtømmende oplysninger om lufthavnsfaciliteter, udstyr og procedurer.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Arbejde i et luftfartsteam

  Arbejde trygt i en gruppe inden for almen lufttrafik, hvor hver enkelt person opererer inden for sit eget ansvarsområde for at nå et fælles mål, såsom god forbrugerinteraktion, luftfartssikkerhed og vedligeholdelse af luftfartøjer.

 • Anvende lufthavnsstandarder og -forskrifter

  Kende og anvende de accepterede standarder og forskrifter for europæiske lufthavne. Anvende viden til håndhævelse af lufthavnsregler, forskrifter og lufthavnens sikkerhedsplan.

 • Sammenligne tilbudsgiveres bud

  Sammenlign forslag om tildeling af en kontrakt for at udføre bestemte job inden for en fastsat tidsramme.

Source: Sisyphus ODB