Profession lufthavnsoperatør

Lufthavnsoperatører leder og koordinerer lufttransportterminalens fragt- og rampeaktiviteter. De gennemgår data om indgående flyvninger med henblik på planlægning af arbejdsaktiviteter. De styrer udarbejdelse af lasteplaner for hver afgående flyvning og kommunikerer med tilsynspersonale for at sikre, at der er medarbejdere og udstyr til rådighed til lastning, losning og håndtering af luftfragt og bagage.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lagerarbejde

  Kende de grundlæggende principper og praksis for lageroperationer, f.eks. oplagring af varer. Forstå og opfylde kundernes behov og krav, samtidig med at lagerudstyr, plads og arbejdskraft anvendes effektivt.

 • Luftfartøjers lastkapacitet

  Have kendskab til specifikationerne og kendetegnene for luftfartøjet for at kunne tilrettelægge og vurdere lastkapaciteten.

 • Fragtindustri

  Have et indgående kendskab til fragtindustrien og dens interessenter, branchens struktur og de fælles udfordringer samt speditørers, luftfartsselskabers lastenheder og andres aktiviteter.

 • Sikkerhedsforskrifter for lagerbygninger

  Lagersikkerhedsprocedurer og -forskrifter for at forebygge uheld og farer. Følge sikkerhedsbestemmelserne og inspicere udstyr.

Færdigheder

 • Sørge for kundefokus

  Adfærd, der i alle tilfælde sætter kunderne i centrum af virksomheden.

 • Arbejde i et luftfartsteam

  Arbejde trygt i en gruppe inden for almen lufttrafik, hvor hver enkelt person opererer inden for sit eget ansvarsområde for at nå et fælles mål, såsom god forbrugerinteraktion, luftfartssikkerhed og vedligeholdelse af luftfartøjer.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Planlægge procedurer for godstransport

  Planlægge en række logistiske procedurer for fragtpersonale. Sikre gennemførelsen af planerne i henhold til den oprindelige varespecifikation.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Identificere farer for lufthavnssikkerheden

  Spotte trusler relateret til sikkerheden i lufthavnen og anvendelse af procedurer til at modvirke dem på en hurtig, sikker og effektiv måde.

 • Følge lufthavnssikkerhedsprocedurer

  Overholde procedurer, politikker og lovgivning vedrørende lufthavnssikkerhed for at sikre et sikkert arbejdsmiljø for alle arbejdstagere og sikre passagerernes sikkerhed.

 • Udføre navigationsberegninger

  Løse matematiske problemer for at opnå sikker navigation.

 • Foretage beregninger

  Arbejde med tal og foretage komplekse beregninger. Forståelse af grundlæggende matematiske principper er en forudsætning.

 • Føre tilsyn med lastning

  Føre tilsyn med lasteudstyr, ladning, varer og andre elementer. Sikre, at al fragt håndteres og opbevares korrekt i overensstemmelse med forskrifter og standarder.

 • Gennemføre kvalitetssikringskontroller af luftfragt

  Udføre kvalitetskontrol af last, før lastning påbegyndes for alle fly, sørge for sikker lastning af al last om bord.

 • Anvende lufthavnsstandarder og -forskrifter

  Kende og anvende de accepterede standarder og forskrifter for europæiske lufthavne. Anvende viden til håndhævelse af lufthavnsregler, forskrifter og lufthavnens sikkerhedsplan.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Føre tilsyn med losning

  Føre tilsyn med aflæsning af udstyr, gods, varer og andet. Sikre, at alt håndteres og opbevares korrekt i overensstemmelse med regler og standarder.

 • Betjene lagerregistreringssystemer

  Betjene systemer til registrering af produkter, emballage og ordreoplysninger i specifikke formater og registreringstyper.

 • Overvåge sikkerhedsprocedurer i forbindelse med lagerarbejde

  Føre tilsyn med og håndhæve sikkerhedsprocedurer.

 • Anvende virksomhedspolitikker

  Anvende de principper og regler, der gælder for en organisations aktiviteter og processer.

 • Betjene videnskabeligt måleudstyr

  Betjene apparater, maskiner og udstyr, der er beregnet til videnskabelig måling. Videnskabeligt udstyr består af specialmåleinstrumenter, der er raffineret med henblik på at lette erhvervelsen af data.

 • Administrere lagerbeholdning

  Administrere lagerbeholdning og styre lagring og bevægelser af lagervarer. Overvåge transaktioner såsom skibsfart, modtagelse og deponering.

 • Administrere lagerarbejde

  Administrere lagerarbejde, f.eks. levering af ordrer og opretholdelse af lagerbeholdninger, styre sikkerhed og risikoforebyggelse i lageret, følge planer med henblik på maksimering af effektiviteten i forsyningskæden.

Source: Sisyphus ODB