Profession lyddesigner

Lyddesignere udvikler et lyddesignkoncept til en forestilling og føre tilsyn med udførelsen af det. Deres arbejde er baseret på undersøgelser og kunstnerisk vision. Deres design påvirkes af og påvirker andre design og skal være i overensstemmelse med disse design og den overordnede kunstneriske vision. Derfor arbejder designerne tæt sammen med kunstneriske ledere, teknikere og kunstneriske team. Lyddesignere udarbejder audiofragmenter til anvendelse ved en forestilling, som kan omfatte optagelse, komposition, manipulation og redigering. Under prøver og forestillinger vejleder de operatører i at opnå optimal timing og manipulation. Lyddesignere udarbejder planer, stikordslister og anden dokumentation til støtte for operatører og produktionspersonale. Lyddesignere arbejder somme tider også som selvstændige kunstnere, idet de skaber lydkunst uden for en forestillingssammenhæng.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Tilpasse sig kunstneres kreative behov

  Arbejde med kunstnere og søge at forstå den kreative vision og tilpasse sig den. Udnytte dine evner og færdigheder fuldt ud for at opnå det bedst mulige resultat.

 • Udføre kvalitetskontrol af design under en gennemgang

  Kontrollere og sikre kvaliteten af designresultaterne i løbet af en gennemgang.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Sikre den kunstneriske kvalitet af en forestilling

  Observere showet, forudse og reagere på eventuelle tekniske problemer, og sikre en optimal kunstnerisk kvalitet.

 • Registrere multi-track-lyd

  Registrering og miksning af lydsignaler fra forskellige lydkilder på en flersporet optager.

 • Udvikle designkoncepter

  Søge information med henblik på at udvikle nye idéer og koncepter til udformning af en bestemt produktion. Læse manuskripter og søge rådgivning hos direktører og andre medarbejdere med henblik på at udvikle koncepter og planlægge produktionen.

 • Betjene live lydsystem

  Betjene et lydsystem og audioenheder under prøver eller i livesituationer.

 • Udvikle designidéer i et samarbejde

  Dele og udvikle ideer til design med det kunstneriske team. Konceptualisere nye idéer selvstændigt og sammen med andre. Præsentere din idé, få feedback og tage synspunkterne i betragtning. Sørge for, at designet passer sammen med andre designeres arbejde.

 • Overvåge sociologiske tendenser

  Identificere og undersøge sociologiske tendenser og bevægelser i samfundet.

 • Fremlægge detaljerede designforslag

  Udarbejde og fremlægge detaljerede forslag til udformning af en bestemt produktion til en blandet gruppe mennesker, herunder personale inden for teknik, kunst og ledelse.

 • Programmere lydcues

  Programmere lydcues og afprøvning lydniveauer før eller under prøver.

 • Analysere scenografi

  Analysere udvælgelse og fordeling af væsentlige elementer på en scene.

 • Analysere et manuskript

  Opdele et manuskript ved at analysere dramaturgien, formen, temaerne og strukturen af et manuskript. Gennemføre relevant forskning, hvis det er nødvendigt.

 • Blande multi-track-optagelser

  Blande lyd fra flere kilder ved hjælp af en mikserpult, og redigere den for at opnå det ønskede miks.

 • Overvåge udviklingen inden for teknologi anvendt til design

  Identificere og undersøge den seneste udvikling inden for teknologi og materialer, der anvendes i sektoren for liveoptræden, med henblik på at skabe en opdateret teknisk baggrund for et personligt designarbejde.

 • Kommunikere under forestilling

  Kommunikere effektivt under liveoptræden, tage højde for eventuelle funktionsfejl.

 • Opdatere designresultater under prøver

  Opdatere designresultaterne på baggrund af scenebilleder under prøver, især hvor de forskellige design og handlinger er integreret.

 • Blande lyd under liveoptagelser

  Blande lydsignaler fra flere lydkilder under prøver eller under liveoptagelser.

 • Tilpasse eksisterende designs til ændrede omstændigheder

  Tilpasse et eksisterende design til ændrede omstændigheder og sikre, at den kunstneriske kvalitet af det oprindelige design afspejles i det endelige resultat.

 • Foreslå forbedringer af kunstnerisk produktion

  Vurdere tidligere kunstneriske aktiviteter med henblik på at forbedre fremtidige projekter.

 • Betjene kommunikationsudstyr

  Oprette, afprøve og betjene forskellige typer kommunikationsudstyr såsom transmissionsudstyr, digitalt netudstyr eller telekommunikationsudstyr.

 • Bekræfte gennemførlighed

  Fortolke en kunstnerisk plan og kontrollere, om det beskrevne design kan udføres.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Give personalet anvisninger i, hvordan forestillingen skal gennemføres

  Give alle teammedlemmer instrukser om, hvordan de skal gennemføre forestillingen.

 • Betjene en lydpult

  Betjene en lydpult under prøver eller under liveoptræden.

 • Analysere det kunstneriske koncept baseret på sceneoptræden

  Analysere det kunstneriske koncept, formen og strukturen af en liveoptræden baseret på observationer under prøver eller improvisation. Skabe et struktureret grundlag for udformningsprocessen til en bestemt produktion.

 • Analysere partitur

  Analysere et musikstykkes partitur, form, temaer og struktur.

 • Bruge teknisk dokumentation

  Forstå og bruge teknisk dokumentation i den overordnede tekniske proces.

 • Planlægge en optagelse

  Træffe de nødvendige foranstaltninger ved musikoptagelse.

 • Undersøge nye idéer

  Grundigt søge efter oplysninger med henblik på at udvikle nye idéer og koncepter til udformning af en specifik produktion.

Source: Sisyphus ODB