Profession lydkunstner

Lydkunstnere bruger lyd som deres væsentligste kreative medie. Ved skabelse af lyde udtrykker de deres hensigt og identitet. Lydkunst er af tværfaglig art og antager hybride former.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Arbejdsmarkedslovgivning

  Lovgivning på nationalt eller internationalt plan, der regulerer arbejdsvilkår på forskellige områder mellem arbejdsmarkedets parter, såsom regeringen, arbejdstagere, arbejdsgivere og fagforeninger.

 • Akustik

  Studiet om lyd, lydens refleksion, forstærkning og absorbering i et rum.

 • Kunsthistorie

  Kunstens og kunstnernes historie, den kunstneriske udvikling gennem århundreder og dens nutidige udviklingstendenser.

 • Intellektuel ejendomsret

  De forordninger, der regulerer rettighederne til beskyttelse af intellektuel ejendom mod ulovlig krænkelse.

Færdigheder

 • Udføre teknisk lydkontrol

  Forberede og gennemføre en teknisk grundig kontrol før prøver eller liveoptrædener. Kontrollere instrumentopstillingen og sikre, at lydudstyret fungerer korrekt. Foregribe eventuelle tekniske problemer under liveoptrædener.

 • Blande lyd under liveoptagelser

  Blande lydsignaler fra flere lydkilder under prøver eller under liveoptagelser.

 • Arrangere basal optagelse

  Opstille et grundlæggende stereolydoptagelsessystem.

 • Koordinere aktiviteter i et studie til lydoptagelser

  Overvåge den daglige drift i et lydoptagelsesstudie. Sørge for, at personer, der er involveret i registrering af studieaktiviteter, kan producere den ønskede kvalitet hvad angår kvalitet i overensstemmelse med kundens specifikationer. Sikre, at materialet vedligeholdes og stilles til rådighed.

 • Styre lydkvaliteten

  Udføre lydkontrol. Opstille lydudstyr til optimal lydudgang før samt under forestillingen. Regulere lydstyrken under udsendelser ved at styre lydudstyret 

 • Betjene lyd i øvestudio

  Oprette signaler til lydteknikere og verificere deres forståelse af dem. Hvis der ikke er nogen lydteknikere til stede, anvendes der andre signaler for at betjene lydsystemet.

 • Bruge software til reproduktion af lyd

  Betjene software og udstyr, der omdanner og gengiver digitale, analoge lyde og lydbølger, til den ønskede opfattelige lyd, der kan streames.

 • Redigere lydoptagelser

  Redigere lydoptagelser ved hjælp af en bred vifte af software, værktøjer og teknikker, såsom krydshendøen, hastighedseffekter og fjernelse af uønsket støj.

 • Konferere om kunstværker

  Præsentere og drøfte kunstværkers art og indhold, færdige eller til skabelse, med et publikum, kunstdirektører, katalogredaktører, journalister og andre interessenter.

 • Blande multi-track-optagelser

  Blande lyd fra flere kilder ved hjælp af en mikserpult, og redigere den for at opnå det ønskede miks.

 • Optage musik

  Optage lyd eller musikoptræden i et studie eller i live-omgivelser. Bruge det rette udstyr og din faglige dømmekraft til at opfange lyden med optimal sikkerhed.

 • Forvalte elektronisk logistik i forbindelse med lydudstyr

  Forvalte elektronisk logistik i forbindelse med lydudstyr, der anvendes til radio- og tv-udsendelser, miksning og indspilning på bånd.

 • Indsamle referencematerialer for kunstværker

  Samle prøver af de materialer, som du forventer at bruge i skabelsesprocessen, især hvis det ønskede kunstværk kræver kvalificeret arbejdskraft eller særlige produktionsprocesser.

 • Arrangere en multi-track-optagelse

  Foretage de nødvendige forberedelser til registrering af musik eller andre lyde på flere spor.

 • Programmere lydcues

  Programmere lydcues og afprøvning lydniveauer før eller under prøver.

 • Sætte kunstværker i en kontekst

  Identificere påvirkninger og placere dit værk inden for en bestemt retning, som kan være af kunstnerisk, æstetisk eller filosofisk karakter. Analysere udviklingen i de kunstneriske retninger, konsultere eksperter på området, overvære arrangementer osv.

 • Betjene live lydsystem

  Betjene et lydsystem og audioenheder under prøver eller i livesituationer.

Source: Sisyphus ODB