Profession lydoperatør

Lydoperatører styrer lyden fra en forestilling på grundlag af det kunstneriske eller kreative koncept i samspil med de udøvende kunstnere. Deres arbejde påvirkes af og påvirker andre operatørers resultater. Derfor arbejder operatørerne tæt sammen med designere og udøvende kunstnere. De udarbejder lydfragmenter, fører tilsyn med opsætningen, styrer det tekniske personale, programmerer udstyret og betjener lydsystemet. Deres arbejde er baseret på planer, instrukser og anden dokumentation.  

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Betjene kommunikationsudstyr

  Oprette, afprøve og betjene forskellige typer kommunikationsudstyr såsom transmissionsudstyr, digitalt netudstyr eller telekommunikationsudstyr.

 • Blande multi-track-optagelser

  Blande lyd fra flere kilder ved hjælp af en mikserpult, og redigere den for at opnå det ønskede miks.

 • Arrangere lydforstærkningssystem

  Arrangere et analogt lydforstærkningssystem i en livesituation.

 • Oversætte kunstneriske koncepter til tekniske designs

  Samarbejde med det kunstneriske team for at lette overgangen fra den kreative vision og de kunstneriske koncepter til et teknisk design.

 • Fortolke kunstneriske intentioner

  Fortolke ophavsmandens kunstneriske intentioner.

 • Tilpasse sig kunstneres kreative behov

  Arbejde med kunstnere og søge at forstå den kreative vision og tilpasse sig den. Udnytte dine evner og færdigheder fuldt ud for at opnå det bedst mulige resultat.

 • Arbejde med respekt for egen sikkerhed

  Anvende sikkerhedsreglerne i overensstemmelse med uddannelse og instruktion og være baseret på en solid forståelse af forebyggende foranstaltninger og risici for din egen personlige sundhed og sikkerhed.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Klargøre personligt arbejdsmiljø

  Rette indstillinger eller positioner for dine arbejdsinstrumenter og tilpasse dem, inden driften påbegyndes.

 • Udføre lydkontrol

  Afprøve et forestillingssteds lydudstyr for at sikre gnidningsløs funktion under forestillingen. Samarbejde med optrædende for at sikre, at forestillingsstedets udstyr justeres til forestillingens krav.

 • Planlægge en optagelse

  Træffe de nødvendige foranstaltninger ved musikoptagelse.

 • Udforme kunstnerisk produktion

  Indgive og dokumentere en produktion i alle faser lige efter forestillingsperioden, således at den kan reproduceres, og alle relevante oplysninger forbliver tilgængelige.

 • Optage musik

  Optage lyd eller musikoptræden i et studie eller i live-omgivelser. Bruge det rette udstyr og din faglige dømmekraft til at opfange lyden med optimal sikkerhed.

 • Blande lyd under liveoptagelser

  Blande lydsignaler fra flere lydkilder under prøver eller under liveoptagelser.

 • Arrangere en multi-track-optagelse

  Foretage de nødvendige forberedelser til registrering af musik eller andre lyde på flere spor.

 • Betjene en lydpult

  Betjene en lydpult under prøver eller under liveoptræden.

 • Arrangere basal optagelse

  Opstille et grundlæggende stereolydoptagelsessystem.

 • Samspille med handlinger på scenen

  Tage dine replikker fra handlinger på scenen og samspille med dem. Træffe afgørelse om den nøjagtige tidsplan og procedure i et levende miljø for at sikre et flydende og ensartet resultat.

 • Sikre den kunstneriske kvalitet af en forestilling

  Observere showet, forudse og reagere på eventuelle tekniske problemer, og sikre en optimal kunstnerisk kvalitet.

 • Administrere personlig faglig udvikling

  Tage ansvar for livslang læring og løbende faglig udvikling. Deltage i læring for at støtte og ajourføre de faglige kvalifikationer. Udpege prioriterede områder for faglig udvikling baseret på overvejelser om egen praksis og gennem kontakt med ligestillede og interessenter.

 • Støtte en designer i udviklingsprocessen

  Støtte designere i løbet af udviklingsprocessen.

 • Holde sig ajour med tendenser

  Overvåge og følge nye tendenser og den seneste udvikling inden for specifikke sektorer.

 • Bruge teknisk dokumentation

  Forstå og bruge teknisk dokumentation i den overordnede tekniske proces.

 • Registrere multi-track-lyd

  Registrering og miksning af lydsignaler fra forskellige lydkilder på en flersporet optager.

 • Kommunikere under forestilling

  Kommunikere effektivt under liveoptræden, tage højde for eventuelle funktionsfejl.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Overvåge mixing under liveoptagelser

  Overvåge mixing under livelydoptagelser på eget ansvar.

 • Organisere ressourcer til kunstnerisk produktion

  Koordinere menneskelige, materielle og kapitalmæssige ressourcer inden for kunstneriske produktioner baseret på den givne dokumentation, f.eks. scripts.

 • Redigere lydoptagelser

  Redigere lydoptagelser ved hjælp af en bred vifte af software, værktøjer og teknikker, såsom krydshendøen, hastighedseffekter og fjernelse af uønsket støj.

 • Tilpasse kunstnerisk plan til lokation

  Tilpasse planer til andre lokationer i forhold til det kunstneriske koncept.

 • Forstå kunstnerisk koncept

  Fortolke en kunstners udtryk eller demonstration af deres kunstnerisk koncept, oprindelse og processer og stræbe efter at dele deres syn.

 • Betjene live lydsystem

  Betjene et lydsystem og audioenheder under prøver eller i livesituationer.

 • Arbejde sikkert med mobile elektriske systemer under opsyn

  Træffe de nødvendige forholdsregler, samtidig med at der sørges for midlertidig fordeling af strøm til præstations- og kunstdriftsformål under tilsyn.

 • Konsultere interessenter om gennemførelsen af en produktion

  Rådføre sig med forskellige personer og grupper, der har interesser i produktionen. Være i trit med den praktiske side af produktionen og ajourføre dem.

 • Programmere lydcues

  Programmere lydcues og afprøvning lydniveauer før eller under prøver.

 • Udføre kvalitetskontrol af design under en gennemgang

  Kontrollere og sikre kvaliteten af designresultaterne i løbet af en gennemgang.

Source: Sisyphus ODB