Profession lysdesigner

Lysdesignere udvikler et belysningsdesignkoncept til en forestilling og fører tilsyn med udførelsen heraf. Deres arbejde er baseret på undersøgelser og kunstnerisk vision. Deres design påvirkes af og påvirker andre design og skal være i overensstemmelse med disse design og den overordnede kunstneriske vision. Derfor arbejder designerne tæt sammen med kunstneriske ledere, teknikere og kunstneriske team. Under prøver og forestillinger vejleder de operatører i at opnå optimal timing og manipulation. Lysdesignere udvikler belysningsplaner, stikordslister og anden dokumentation til støtte for teknikere og produktionsmandskab. Lysdesignere arbejder somme tider også som selvstændige kunstnere, idet de skaber lyskunst uden for en forestillingssammenhæng.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Analysere det kunstneriske koncept baseret på sceneoptræden

  Analysere det kunstneriske koncept, formen og strukturen af en liveoptræden baseret på observationer under prøver eller improvisation. Skabe et struktureret grundlag for udformningsprocessen til en bestemt produktion.

 • Betjene kommunikationsudstyr

  Oprette, afprøve og betjene forskellige typer kommunikationsudstyr såsom transmissionsudstyr, digitalt netudstyr eller telekommunikationsudstyr.

 • Analysere et manuskript

  Opdele et manuskript ved at analysere dramaturgien, formen, temaerne og strukturen af et manuskript. Gennemføre relevant forskning, hvis det er nødvendigt.

 • Sikre den kunstneriske kvalitet af en forestilling

  Observere showet, forudse og reagere på eventuelle tekniske problemer, og sikre en optimal kunstnerisk kvalitet.

 • Tilpasse eksisterende designs til ændrede omstændigheder

  Tilpasse et eksisterende design til ændrede omstændigheder og sikre, at den kunstneriske kvalitet af det oprindelige design afspejles i det endelige resultat.

 • Analysere scenografi

  Analysere udvælgelse og fordeling af væsentlige elementer på en scene.

 • Fremlægge detaljerede designforslag

  Udarbejde og fremlægge detaljerede forslag til udformning af en bestemt produktion til en blandet gruppe mennesker, herunder personale inden for teknik, kunst og ledelse.

 • Udvikle designidéer i et samarbejde

  Dele og udvikle ideer til design med det kunstneriske team. Konceptualisere nye idéer selvstændigt og sammen med andre. Præsentere din idé, få feedback og tage synspunkterne i betragtning. Sørge for, at designet passer sammen med andre designeres arbejde.

 • Overvåge udviklingen inden for teknologi anvendt til design

  Identificere og undersøge den seneste udvikling inden for teknologi og materialer, der anvendes i sektoren for liveoptræden, med henblik på at skabe en opdateret teknisk baggrund for et personligt designarbejde.

 • Give personalet anvisninger i, hvordan forestillingen skal gennemføres

  Give alle teammedlemmer instrukser om, hvordan de skal gennemføre forestillingen.

 • Opdatere designresultater under prøver

  Opdatere designresultaterne på baggrund af scenebilleder under prøver, især hvor de forskellige design og handlinger er integreret.

 • Fokusere scenelys

  Fokusere, lede, justere og tune scenebelysning, enten alene eller som leder af en gruppe. Koordinere med teamet for at fastslå den optimale belysning.

 • Arbejde sikkert med mobile elektriske systemer under opsyn

  Træffe de nødvendige forholdsregler, samtidig med at der sørges for midlertidig fordeling af strøm til præstations- og kunstdriftsformål under tilsyn.

 • Udforme lyssætningsplan

  Lave tekniske tegninger og dokumentation inden for belysningsafdelingen.

 • Måle sceneområde

  Måle sceneområdet med henblik på at beregne, hvor meget belysningsudstyr der er behov for, og hvor det skal placeres.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Forstå kunstnerisk koncept

  Fortolke en kunstners udtryk eller demonstration af deres kunstnerisk koncept, oprindelse og processer og stræbe efter at dele deres syn.

 • Overvåge sociologiske tendenser

  Identificere og undersøge sociologiske tendenser og bevægelser i samfundet.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Tilpasse sig kunstneres kreative behov

  Arbejde med kunstnere og søge at forstå den kreative vision og tilpasse sig den. Udnytte dine evner og færdigheder fuldt ud for at opnå det bedst mulige resultat.

 • Undersøge nye idéer

  Grundigt søge efter oplysninger med henblik på at udvikle nye idéer og koncepter til udformning af en specifik produktion.

 • Analysere partitur

  Analysere et musikstykkes partitur, form, temaer og struktur.

 • Følge sikkerhedsforskrifter for arbejde i højden

  Træffe de nødvendige forholdsregler og følge en række foranstaltninger, der vurderer, forebygger og håndterer risici under arbejde i stor højde over jorden. Forhindre, at personer, der arbejder under disse strukturer, bringes i fare og undgå fald fra stiger, mobile stilladser, faste arbejdsbroer, personlifte osv., da dette kan forårsage dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

 • Udvikle designkoncepter

  Søge information med henblik på at udvikle nye idéer og koncepter til udformning af en bestemt produktion. Læse manuskripter og søge rådgivning hos direktører og andre medarbejdere med henblik på at udvikle koncepter og planlægge produktionen.

 • Kommunikere under forestilling

  Kommunikere effektivt under liveoptræden, tage højde for eventuelle funktionsfejl.

 • Bekræfte gennemførlighed

  Fortolke en kunstnerisk plan og kontrollere, om det beskrevne design kan udføres.

 • Vurdere elektricitetsbehov

  Forberede og forvalte elforsyningen til forskellige områder.

 • Foreslå forbedringer af kunstnerisk produktion

  Vurdere tidligere kunstneriske aktiviteter med henblik på at forbedre fremtidige projekter.

 • Supervisere planlægning af scenebelysning

  Sørge for, at instruktionerne for scenebelysning er korrekt indlæst i lystavlen. Indtaste niveauer, positioner, overgange, osv.

 • Udføre kvalitetskontrol af design under en gennemgang

  Kontrollere og sikre kvaliteten af designresultaterne i løbet af en gennemgang.

Source: Sisyphus ODB