Profession lystekniker

Lysteknikere opstiller, forbereder, kontrollerer og vedligeholder udstyr til at opnå optimal lyskvalitet til liveoptræden og film. De samarbejder med mandskabet om at losse, etablere og betjene belysningsudstyr og instrumenter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Afrigge elektronisk udstyr

  Fjerne og opbevare forskellige typer elektronisk udstyr sikkert efter brug.

 • Forhindre brand i et forestillingsmiljø

  Tage skridt til at forebygge brand i et forestillingsmiljø. Sørge for, at pladsen er i overensstemmelse med reglerne for brandsikring, med sprinklere og brandslukkere installeret, hvor det er nødvendigt. Sørge for, at personalet er bekendt med brandforebyggelsesforanstaltningerne.

 • Vedligeholde dæmpningsudstyr

  Kontrollere og betjene dæmpningsudstyr. Tage de nødvendige skridt, hvis udstyret er defekt, korrigere defekten selv eller sende den til en specialiseret reparationstjeneste.

 • Arrangere udstyr rettidigt

  Sørg for at installere udstyret i overensstemmelse med frister og tidsplaner.

 • Forstå kunstnerisk koncept

  Fortolke en kunstners udtryk eller demonstration af deres kunstnerisk koncept, oprindelse og processer og stræbe efter at dele deres syn.

 • Følge sikkerhedsforskrifter for arbejde i højden

  Træffe de nødvendige forholdsregler og følge en række foranstaltninger, der vurderer, forebygger og håndterer risici under arbejde i stor højde over jorden. Forhindre, at personer, der arbejder under disse strukturer, bringes i fare og undgå fald fra stiger, mobile stilladser, faste arbejdsbroer, personlifte osv., da dette kan forårsage dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

 • Belyse et show

  Belyse et show baseret på konkrete produktionsbehov.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Klargøre personligt arbejdsmiljø

  Rette indstillinger eller positioner for dine arbejdsinstrumenter og tilpasse dem, inden driften påbegyndes.

 • Vurdere elektricitetsbehov

  Forberede og forvalte elforsyningen til forskellige områder.

 • Indstille lysudstyr

  Fokusere på allerede installeret konventionelt lysudstyr baseret på anvisninger og informationer fra nogen på gulvet.

 • Vedligeholde lysudstyr

  Kontrollere, vedligeholde og reparere elektriske, mekaniske og optiske lyselementer.

 • Pakke elektronisk udstyr

  Pakke følsomt elektronisk udstyr til oplagring og transport på sikker vis.

 • Forebygge tekniske problemer med lysudstyr

  Foregribe eventuelle tekniske problemer med lysudstyr.

 • Tilrigge lamper

  Opstille, sammenkoble, afprøve og afmontere lysudstyr.

 • Arbejde med respekt for egen sikkerhed

  Anvende sikkerhedsreglerne i overensstemmelse med uddannelse og instruktion og være baseret på en solid forståelse af forebyggende foranstaltninger og risici for din egen personlige sundhed og sikkerhed.

 • Installere lys

  Opsætte, forbinde og afprøve belysningsudstyr i et miljø med levende forestillinger.

 • Betjene dæmpningsudstyr

  Opsætte, forbinde og betjene dæmpningsudstyr (med stik og sokkel) i et miljø med liveoptræden.

 • Sørge for mobile elsystemers sikkerhed

  Træffe de nødvendige forholdsregler og samtidig sørge for midlertidig distribution af elektricitet uafhængigt af hinanden. Måle og tænde et anlæg.

 • Fokusere scenelys

  Fokusere, lede, justere og tune scenebelysning, enten alene eller som leder af en gruppe. Koordinere med teamet for at fastslå den optimale belysning.

 • Betjene lysudstyr

  Betjene lysudstyr til produktion af film, reklamefilm, animationer og andre visuelle produktioner for at skabe en atmosfære med lys.

 • Distribuere kontrolsignaler

  Fordele kontrolsignaler mellem lystavler, lysdæmpere og andet lysudstyr. Kontrolsystemerne kan enten være DMX- eller netbaserede.

 • Udforme lyssætningsplan

  Lave tekniske tegninger og dokumentation inden for belysningsafdelingen.

 • Administrere personlig faglig udvikling

  Tage ansvar for livslang læring og løbende faglig udvikling. Deltage i læring for at støtte og ajourføre de faglige kvalifikationer. Udpege prioriterede områder for faglig udvikling baseret på overvejelser om egen praksis og gennem kontakt med ligestillede og interessenter.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Tilpasse sig kunstneres kreative behov

  Arbejde med kunstnere og søge at forstå den kreative vision og tilpasse sig den. Udnytte dine evner og færdigheder fuldt ud for at opnå det bedst mulige resultat.

 • Sørge for eldistribution

  Levere strøm til lys, scene, lyd, video og optagelsesformål.

Source: Sisyphus ODB