Profession måleansvarlig

Måleansvarlige prøver olie under forarbejdningen og før afsendelsen. De styrer pumpesystemer og regulerer strømmen af olie i rørledningerne.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Mekaniske værktøjer

  Forstå maskiner og værktøjer, herunder deres design, anvendelse, reparation og vedligeholdelse.

Færdigheder

 • Måle olietanktemperaturer

  Indsætte termometre i olietanke for at opnå temperaturoplysninger.

 • Opstille kontroller af udstyr

  Betjene kontroller af udstyr med henblik på at frembringe de krævede mængder og den krævede produktkvalitet. Tage hensyn til laboratoriets anbefalinger, tidsplaner og testresultater.

 • Indsamle olieprøver

  Indsamle petroleumsproduktprøver ved at dreje udtømningsventiler og isætte beholdere i tanke for at hente prøvemateriale.

 • Koordinere operationer ved oliebrønd

  Koordinere boreaktiviteter såsom nedlukning og store projekter.

 • Vedligeholde mekanisk udstyr

  Observere og lytte til maskiners drift for at detektere fejl. Betjene, reparere, justere og afprøve maskiner, dele og udstyr, der primært fungerer efter mekaniske principper. Vedligeholde og reparere køretøjer, der er beregnet til gods, passagerer, landbrug og landskabspleje.

 • Beregne olieleverancer

  Lave kvitteringer og beregne leverancer af olie og andre olieprodukter. Anvende standardformler til beregning af prøveresultater.

 • Udføre olietest

  Udføre test af olieprøver til bestemmelse af produktkvaliteten; betjene centrifugalt testudstyr til bedømmelse af mængden af vand, bundsediment eller fremmede materialer.

 • Kontrollere oliecirkulation

  Sikre, at indgående og udgående materialer cirkulerer gennem korrekte målere; sikre, at målere arbejder korrekt.

 • Analysere data om olieoperationer

  Registrere og behandle driftsdata, sammensætte og analysere dokumenter, instrumenter og dataresultater fra laboratorieanalyser.

 • Teste olieprøver

  Analyse af olieprøver for at bestemme egenskaber såsom konsistens, tekstur, viskositet eller koncentration. Der anvendes måleinstrumenter såsom pH-metre, vandmålere og viskosimetre.

 • Betjene oliepumpesystemer

  Manipulere med kontrolpanelerne for at justere tryk og temperatur og styre hastigheden af produktstrømmen. Kontrollere oliepumpesystemer; overvåge væskecirkulation i olieraffinaderier.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

Source: Sisyphus ODB