Profession måletekniker inden for minedrift

Måleteknikere inden for minedrift gennemfører grænseundersøgelser og topografiske undersøgelser og undersøgelser af, hvordan minedriften skrider frem. De betjener opmålingsudstyr og anvender programmer til søgning og fortolkning af relevante data og udfører de nødvendige beregninger.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Sammenligne undersøgelsesberegninger

  Fastslå dataenes nøjagtighed ved at sammenligne beregningerne med gældende standarder.

 • Afgrænse område med markeringer

  Opstille og gendanne dokumentation såsom mærker eller pæle, der skal anvendes i forbindelse med landmåling.

 • Betjene landmålerinstrumenter

  Betjene og tilpasse måleinstrumenter såsom teodolitter og prismer samt andre elektroniske værktøjer til afstandsmåling.

 • Registrere landmålinger

  Indsamle og behandle beskrivende data ved hjælp af dokumenter som f.eks. skitser, tegninger og noter.

 • Udføre landmålerberegninger

  Udføre beregninger og indsamle tekniske data med henblik på at fastslå korrektion af jordens krumning, polygonjusteringer og -lukninger, nivelleringsforløb, azimutretninger, markørplaceringer osv.

 • Overvåge udstyr

  Overvågning af udstyr indebærer, at man holder øje med målere, visere eller skærme for at sikre, at maskinen fungerer.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Vedligeholde fortegnelser over minedrift

  Føre fortegnelser over mineproduktion og -udvikling, herunder maskiners ydeevne.

Source: Sisyphus ODB