Profession møller på destilleri

Møllere på destillerier passer destillerimøller, der anvendes til at rense og formale hele korn til brug i fremstillingen af destillerede brændevine. De passer rensemaskiner for at fjerne urenheder fra korn før formaling og vejning af korn. De udfører daglig vedligeholdelse på pumper, blæsetransportører og maskiner.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Filtreringsproces

  Lauteringsproces, hvor mæsken adskilles i en klar, flydende urt og rester af korn. Lautering indbefatter normalt tre trin: mæskning, recirkulation og eftergydning.

 • Temperaturskalaer

  Temperaturskala for grader celsius og Fahrenheit.

 • Proces for maling af korn til drikkevarer

  Formaling, som er en kombination af avanceret og konventionel våd- og tørformaling. Formalingsmetoder for korn til drikkevarer sikrer en god bevarelse af skaller og en optimal formaling af endospermen, som giver mange fordele for brygningsprocessen og de færdige produkter.

 • Mølleri

  Oplysninger om formalingsarbejde, der vedrører kværnstørrelse, partikelstørrelsesfordeling og varmeudvikling. Processer for formaling af forskellige kornarter og korn.

 • Mæskning

  Forvaltning af mæskningsprocessen og forståelse af, at den påvirker urtekvaliteten og karakteren af den gærede drik.

 • Møllemaskiner

  Maling og møller samt drift heraf i teori og praksis.

Færdigheder

 • Anvende destillationsudstyr

  Anvende forskellige dele af destillationsudstyr, som f.eks. krukken, destillationskolonnen, tilbageløbsarmen, svaleren, destillatet og aldringstønderne.

 • Kontrollere hele korn for insekter

  Kontrollere last bestående af ubehandlet korn med henblik på påvisning af skadelige insekter, f.eks. kornbiller.

 • Klargøre beholdere til drikkevaredestillering

  Klargøre beholdere eller tromler til fremstilling af drikkevarer. Klargøre udstyret til proceduren med rensning og fjernelse af fortyndende komponenter som vand for at øge andelen af alkoholindhold.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Løfte tunge genstande

  Løfte tunge genstande og anvende ergonomiske løfteteknikker for at undgå at skade kroppen.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Overvåge malede fødevarer

  Overvåge formalede fødevarer for at sikre, at de opfylder produktionskravene og kvalitetsstandarderne.

 • Betjene kornrensemaskine

  Starte en automatisk rensemaskine, der blæser og fjerner fremmede partikler såsom snavs, grene og endda sten fra hele korn, og som sender renset korn til opbevaringstanken til videre forarbejdning.

 • Indsamle prøver til analyse

  Indsamle prøver af materialer eller produkter til laboratorieanalyse.

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

 • Sikre hygiejniske forhold

  Sørge for at holde arbejdspladser og udstyr fri for snavs, infektioner og sygdomme ved at fjerne affald og skrald og sørge for hensigtsmæssig rengøring.

 • Lagre alkoholiske drikke i kar

  Følge passende procedurer for at bringe visse alkoholholdige drikkevarer (f.eks. vin, spiritus, vermouth) i kar og lagre dem i den foreskrevne periode. Bruge teknikker til at give dem særlige egenskaber.

 • Blande drikkevarer

  Blande drikkevarer med henblik på at skabe nye drikkevareprodukter, som er attraktive for markedet, og som er interessante for virksomheder og innovative på markedet.

 • Træffe foranstaltninger mod brændbarhed

  Træffe foranstaltninger mod brand. Væske, der indeholder 40 % ABV, bryder i brand, hvis det opvarmes til omkring 26 °C, og hvis der anvendes en antændelseskilde i alkoholen. Flammepunkt for ren alkohol er 16,6 °C.

 • Kontrollere alkoholblandinger

  Måle temperaturer (ved hjælp af f.eks. termometer) og densitet (f.eks. ved hjælp af farvebevis for alkohol) og sammenligne med tabeller fra standardkontrolhåndbøger til bestemmelse af bevis for blanding.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Sterilisere fermenteringstanke

  Sterilisere arbejdsarealer og udstyr ved hjælp af slanger, skrabere, børster eller kemiske opløsninger.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Udføre kontrol af udstyr på fabrik

  Udføre kontrol af maskiner og udstyr, der anvendes på fabrikken. Sikre, at maskineriet fungerer korrekt, indstille maskiner før brug og sikre, at udstyret fortsat er brugbart.

 • Betjene pneumatiske transportslisker

  Anvende lufttransportsslisker til at overføre produkter eller blandinger fra beholdere til lagertanke.

 • Overvåge maskindrift

  Observere maskinens drift og vurdere produkternes kvalitet, hvorved der sikres overensstemmelse med standarderne.

 • Passe knusemaskine

  Betjene en kværn, som kværner f.eks. korn, kakaobønner eller kaffebønner, for at opnå pulver eller pasta med forskellig konsistens og grovhed.

Source: Sisyphus ODB