Profession møller

Møllere passer møller, som maler mel af korn. De regulerer strømmen af materialer, der går ind i møllerne og justerer formalingen til en bestemt finhed. De sikrer grundlæggende vedligeholdelse og rengøring af udstyr. De evaluerer prøver af produktet for at kontrollere formalingens finhed.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Møllemaskiner

  Maling og møller samt drift heraf i teori og praksis.

 • Mølleri

  Oplysninger om formalingsarbejde, der vedrører kværnstørrelse, partikelstørrelsesfordeling og varmeudvikling. Processer for formaling af forskellige kornarter og korn.

 • Stivelseholdige vegetabilske fødevarer

  Forskellige stivelseholdige vegetabilske fødevarer, der er fremstillet af mel, såsom byg, havre, jordnødder, kartofler, sojabønner, ris, boghvede, majs, limabønner, rug og kikærter.

Færdigheder

 • Udføre rengøringsopgaver

  Udføre rengøringsopgaver såsom fjernelse af affald, støvsugning, tømning af spande og generel rengøring af arbejdsområdet. Rengøring bør, hvis det er påkrævet, være i overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedsreglerne.

 • Følge produktionsplan

  Følge en produktionsplanen under hensyntagen til alle krav, tidspunkter og behov. Denne plan skitserer, hvilke individuelle varer der skal produceres i hver periode, og sammenfatter forskellige bekymringer såsom produktion, personale, lagerbeholdning osv. Den er som regel knyttet til fremstilling, hvor det fremgår af planen, hvornår og hvor meget af hvert produkt der vil blive krævet. Anvende alle oplysninger i den faktiske gennemførelse af planen.

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

 • Overvåge malede fødevarer

  Overvåge formalede fødevarer for at sikre, at de opfylder produktionskravene og kvalitetsstandarderne.

 • Arbejde ved samlebånd på fødevarefabrik

  Arbejde ved roterende samlebåndssystemer på fødevarefabrik.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Tjekke kvaliteten af produkter på samlebåndet

  Tjekke produkternes kvalitet på samlebåndet og fjerne defekte produkter før og efter emballering.

 • Passe knusemaskine

  Betjene en kværn, som kværner f.eks. korn, kakaobønner eller kaffebønner, for at opnå pulver eller pasta med forskellig konsistens og grovhed.

 • Betjene knusemaskine

  Starte knusemaskine og regulere kornstrømmen fra tragten.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Tjekke forarbejdningsparametre

  Tjekke forarbejdningsparametre for at holde de teknologiske processer under kontrol.

 • Udføre kontrol af udstyr på fabrik

  Udføre kontrol af maskiner og udstyr, der anvendes på fabrikken. Sikre, at maskineriet fungerer korrekt, indstille maskiner før brug og sikre, at udstyret fortsat er brugbart.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Foretage præcise målinger i forbindelse med forarbejdning af fødevarer

  Foretage nøjagtigt målte tildelinger med passende værktøjer og udstyr til fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Indsamle prøver til analyse

  Indsamle prøver af materialer eller produkter til laboratorieanalyse.

 • Følge skriftlige instrukser

  Følge skriftlige anvisninger for at udføre en opgave eller gennemføre en trinvis procedure.

 • Betjene pneumatiske transportslisker

  Anvende lufttransportsslisker til at overføre produkter eller blandinger fra beholdere til lagertanke.

 • Betjene kornrensemaskine

  Starte en automatisk rensemaskine, der blæser og fjerner fremmede partikler såsom snavs, grene og endda sten fra hele korn, og som sender renset korn til opbevaringstanken til videre forarbejdning.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Følge mundtlige instrukser

  Være i stand til at følge talte instrukser modtaget fra kolleger. Bestræbe sig på at forstå og præcisere, hvad der anmodes om.

Source: Sisyphus ODB