Profession manuskriptforfatter

Manuskriptforfattere udarbejder manuskripter til film eller fjernsynsserier. De skriver en detaljeret historie, der består af handling, personer, dialog og fysisk miljø.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning om ophavsret

  Lovgivning om beskyttelse af forfatteres rettigheder i forhold til deres eget arbejde, og hvordan andre kan bruge det.

 • Filmproduktionsproces

  De forskellige udviklingsstadier i produktionen af en film, f.eks. manuskriptskrivning, finansiering, optagelse, redigering og distribution.

 • Skriveteknikker

  De forskellige teknikker til at skrive en historie som den beskrivende, overbevisende, første person og andre teknikker.

 • Litteratur

  Kunstnerisk skrivning, der er karakteriseret ved skønhed, udtryksform og at være universelt intellektuelt og følelsesmæssigt attraktivt.

 • Screenwritingteorier

  De teknikker og strukturer, der bruges til at skrive et manuskript med henblik på at formidle din kreative vision gennem symbolisme, dialog, handling og undertekst, f.eks. Tre-akter-strukturen, Heltens rejse og Sequence-metoden.

Færdigheder

 • Konsultere redaktøren

  Konsultere redaktøren af en bog, et magasin, en avis eller andre publikationer om forventninger, krav og fremskridt.

 • Skrive dialoger

  Skriv samtaler mellem personer.

 • Håndtere feedback

  Give feedback til andre. Evaluere og reagere konstruktivt og professionelt på kritisk kommunikation fra kolleger og kunder.

 • Benytte informationskilder

  Se i de relevante informationskilder med henblik på at finde inspiration, uddanne dig selv i bestemte emner og indhente baggrundsinformation.

 • Give en salgstale

  Udarbejde og give en forståeligt opbygget salgstale om et produkt eller en tjenesteydelse og identificere og anvende overbevisende argumentation.

 • Skrive storylines

  Skrive handlingen i en roman, et teaterstykke, en film eller en anden fortællende form. Skabe og udvikle personer, deres personlighed og relationer.

 • Konsultere produktionsleder

  Rådføre sig med direktøren, producenten og kunderne i hele produktions- og efterproduktionsforløbet.

 • Bruge specifikke skriveteknikker

  Bruge skriveteknikker afhængigt af typen af medier, genren og historien.

 • Opsummere historier

  Opsummere historier kort for at give et bredt billede af det kreative koncept, f.eks. for at opnå en kontrakt.

 • Studere emner

  Gennemføre effektiv forskning om relevante emner med henblik på at kunne frembringe summariske oplysninger, der er relevante for forskellige målgrupper. Forskningen kan omfatte bøger, tidsskrifter, internettet og/eller mundtlige drøftelser med kyndige personer.

 • Udvikle scriptbog

  Oprette et dokument, som kaldes manuskriptet eller drejebogen, med alle oplysninger om rollerne og rammen for historien.

 • Udarbejde en drejebog

  Udarbejde en drejebog, der omfatter instrukser om kameraindstilling, lyssætning og optagelser.

 • Udvikle kreative idéer

  Udvikling af nye kunstneriske koncepter og kreative idéer.

 • Afslutte projekt inden for budgettet

  Sørge for at holde sig inden for budgettet. Tilpasse arbejde og materialer til budgettet.

 • Konsultere producenten

  Rådføre sig med en producent af spillefilm om krav, frister, budget og andre specifikationer.

 • Følge en arbejdsplan

  Forvalte den række af aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre arbejdet med de aftalte frister, ved at følge en arbejdsplan.

Source: Sisyphus ODB