Profession markedsfører

Markedsførere rådgiver virksomheder i udviklingen af markedsføringsstrategier til særlige formål. De kan rådgive og udvikle strategier for markedsføring af et produkt, for relancering af et produkt, for indførelse af et nyt produkt eller for positioneringen af et kommercielt image. De udfører forhåndsundersøgelser af virksomhedens position og opfattelsen af kunder med henblik på at definere markedsføringstilgangen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Marketingmix

  Markedsføringsprincip, der beskriver de fire grundlæggende elementer i markedsføringsstrategier, som er produktet, stedet, prisen og markedsføringen.

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

 • Markedsføringsprincipper

  Principper for styring af forholdet mellem forbrugere og varer eller tjenesteydelser med henblik på at øge salget og forbedre reklameteknikker.

 • Markedspriser

  Prisvolatiliteten afhængig af markedet og priselasticiteten og de faktorer, der påvirker pristendenserne og udviklingen på markedet på lang og kort sigt.

 • Prisstrategier

  Teknikker, teorier og almindeligt accepterede strategier for prisfastsættelse af varer. Forholdet mellem prisstrategier og resultater på markedet, f.eks. maksimering af rentabilitet, afskrækkelse af nytilkomne erhvervsdrivende eller øget markedsandel.

 • Markedsanalyse

  Det fagområde der vedrører markedsanalyse og -forskning og dets særlige forskningsmetoder.

Færdigheder

 • Fastsætte tekniske krav

  Specificere de tekniske egenskaber ved varer, materialer, metoder, processer, tjenester, systemer, software og funktioner ved at identificere og reagere på de særlige behov, der skal opfyldes i henhold til kundens behov.

 • Udpege potentielle markeder for virksomheder

  Observere og analysere resultater af markedsundersøgelser med henblik på at fastlægge lovende og rentable markeder. Overveje virksomhedens særlige fordel og matche den med markeder, hvor der mangler en sådan værdi.

 • Dokumentere projektfremskridt

  Registrere projektplanlægningen og -udviklingen, arbejdstrinnene, de nødvendige ressourcer og de endelige resultater med henblik på at præsentere og holde styr på de gennemførte og igangværende projekter.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Bruge rådgivningsteknikker

  Rådgive kunder i forskellige personlige eller faglige anliggender.

 • Bruge teoretiske markedsføringsmodeller

  Fortolke forskellige akademiske teorier og modeller af akademisk karakter og gøre brug af dem til at skabe en markedsføringsstrategi for selskabet. Anvende strategier, såsom de 7 P'er, værdien af kundelevetid og den unikke salgsmetode (USP).

 • Integrere markedsføringsstrategier i den globale strategi

  Integrere markedsføringsstrategien og dens elementer som f.eks. markedsafgrænsning, konkurrenter, prisstrategi og kommunikation med de overordnede retningslinjer i virksomhedens globale strategi.

 • Analysere eksterne faktorer, der er relevante for virksomheder

  Udføre forskning og analyse af den eksterne faktor for virksomheder som forbrugere, markedsposition, konkurrenter og politisk situation.

 • Besvare forespørgsler

  Besvare forespørgsler og anmodninger om oplysninger fra andre organisationer og borgere.

 • Identificere kundekrav

  Anvende teknikker og værktøjer såsom undersøgelser, spørgeskemaer, IKT-applikationer med henblik på at frembringe, definere, analysere, dokumentere og vedligeholde brugerkrav fra systemer, tjenester eller produkter.

 • Analysere interne faktorer, der er relevante for virksomheder

  Forskning og forståelse af forskellige interne faktorer, der påvirker driften af virksomheder, såsom kultur, strategisk grundlag, produkter, priser og tilgængelige ressourcer.

 • Pleje forbindelser med kunder

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til kunderne for at sikre tilfredshed og loyalitet ved at yde præcis og venlig rådgivning og støtte, levere kvalitetsprodukter og -tjenester og ved at give information efter salget og levere eftersalgsservice.

 • Udføre strategisk forskning

  Undersøge langsigtede muligheder for forbedring og planlægge foranstaltninger med henblik på at nå dem.

 • Finde markedsnicher

  Analysere sammensætningen af markederne, opdele disse i grupper, og fremhæve de muligheder, som hver af disse nicher repræsenterer i form af nye produkter.

 • Planlægge markedsføringsstrategi

  Fastlægge formålet med markedsføringsstrategien, hvad enten det er for at skabe image, gennemføre en prisstrategi eller øge bevidstheden om produktet. Indføre markedsføringstiltag for at sikre, at målene nås effektivt og på lang sigt.

 • Gennemføre forskningsinterview

  Anvende professionelle forsknings -og interviewmetoder og -teknikker til indsamling af relevante data, fakta eller oplysninger for at få ny viden og fuldt ud forstå den interviewede persons budskab.

Source: Sisyphus ODB