Profession markedsføringsassistent

Markedsføringsassistenter støtter al den indsats og de operationer, som udføres af marketingchefer og -medarbejdere. De udarbejder rapporter om de markedsføringsaktiviteter, der er behov for i andre afdelinger, især med hensyn til kundemæssige og finansielle afdelinger. De sikrer, at de ressourcer, som lederne har brug for til at udføre deres arbejde, er på plads.  

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Styring af kunderelationer

  Kundeorienteret styringstilgang og grundlæggende principper for vellykkede kunderelationer, der fokuserer på interaktioner med kunder såsom teknisk support, kundeservice, eftersalgsservice og direkte kommunikation med kunden.

 • Procedurer i marketingafdeling

  De forskellige processer, funktioner, fagsprog, rolle i en organisation og andre særlige forhold i markedsføringsafdelingen i en organisation, f.eks. markedsundersøgelser, markedsføringsstrategier og reklame.

 • Markedsundersøgelse

  De processer, teknikker og formål, der er indeholdt i det første skridt til at udvikle markedsføringsstrategier såsom indsamling af oplysninger om kunder og definition af segmenter og mål.

 • Marketing management

  Den akademiske disciplin og funktion i en organisation, som fokuserer på markedsforskning, markedsudvikling og etablering af markedsføringskampagner for at øge bevidstheden om virksomhedens tjenester og produkter.

Færdigheder

 • Overholde vedtægtsmæssige forpligtelser

  Forstå, overholde og anvende virksomhedens vedtægtsmæssige forpligtelser i den daglige udførelse af jobbet.

 • Udarbejde præsentationsmateriale

  Forberede dokumenter, diasshows, plakater og eventuelle andre medier, der er nødvendige for specifikke målgrupper.

 • Organisere forretningsdokumenter

  Sammensætte dokumenter, der kommer fra en fotokopieringsmaskine, posten eller den daglige drift i en virksomhed.

 • Ajourføre budget

  Sikre, at et givet budget er ajourført ved brug af de nyeste og mest nøjagtige oplysninger. Foregribe mulige ændringer og sikre, at de fastsatte budgetmål kan nås inden for de givne rammer.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Udføre forretningsundersøgelser

  Søge og indsamle oplysninger, der er relevante for udviklingen af virksomheder på forskellige områder, som spænder fra jura, regnskab, finans til kommercielle spørgsmål.

 • Løse rutineopgaver på kontor

  Programlægge, forberede og løse opgaver, der skal udføres dagligt på kontorer, som f.eks. afsendelse af post, modtagelse af forsyninger, opdatering af ledere og medarbejdere, og drift uden problemer.

 • Formidle tidsplaner til de berørte personer

  Formidle relevante oplysninger om tidsplaner. Fremlægge tidsplanen for de berørte personer og informere dem om eventuelle ændringer i tidsplanen. Godkende planerne og kontrollere, at alle har forstået de oplysninger, de har fået tilsendt.

 • Administrere medarbejderes aftaler

  Tidsplanlægge og bekræfte aftaler for kontorets personale, hovedsagelig direktører og ledende medarbejdere, med eksterne parter.

 • Behandle angivne instrukser

  Behandle instruktioner, sædvanligvis mundtlige, som afgives af ledere, og direktiver om, hvilke foranstaltninger der skal træffes. Notere, forespørge om og træffe foranstaltninger i forhold til de anmodninger, der er fremsat.

 • Bistå i den praktiske del af udviklingen af markedsføringskampagner

  Yde bistand og støtte i forbindelse med alle de bestræbelser og aktioner, der er nødvendige for at gennemføre en markedsføringskampagne, f.eks. kontakt til annoncører, forberedelse af briefinger, etablering af møder og indkøb til leverandører.

 • Støtte ledelsen

  Yde støtte og tilvejebringe løsninger for ledere og direktører, for så vidt angår deres forretningsmæssige behov og anmodninger om drift af en virksomhed eller daglige drift af en forretningsenhed.

 • Etablere forretningsforbindelser

  Etablere et positivt, langsigtet forhold mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter for at informere dem om organisationen og dens mål.

 • Administrere håndteringen af reklamematerialer

  Planlægge og forberede produktionen af reklamemateriale med tredjeparter ved at kontakte trykkerier, nå til enighed om logistik og levering og sikre, at fristerne overholdes.

 • Udarbejde e-mails for virksomheden

  Udarbejde, samle og skrive e-mail med de nødvendige oplysninger og et egnet sprog til intern kommunikation eller ekstern kommunikation.

 • Revidere udkast udarbejdet af chefer

  Revidere udkast udarbejdet af chefer for at kontrollere, om de er fuldstændige og nøjagtige og rette formatering.

Source: Sisyphus ODB