Profession maskinassistent

Maskinassistenter bistår maskinchefen og skibsmaskinisten i driften af skibets skrog. De understøtter driften af hovedmaskinerne, styremekanismen, elproduktionen og andre større delsystemer. De kommunikerer med skibsingeniører om udførelsen af tekniske operationer. De sikrer også overholdelse af passende standarder for sikkerhed og lovgivningen og er i stand til om nødvendigt at indtage stillinger på et højere niveau.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Drift af forskellige motorer

  Kende de egenskaber, vedligeholdelseskrav og arbejdsgange, der gør sig gældende for forskellige typer motorer, såsom gasmotorer, dieselmotorer, elektriske motorer, og motorer med dampmaskinanlæg.

 • Elsystemer anvendt inden for transport

  Forstå, hvordan elsystemer fungerer, samt deres specifikationer og anvendelse i drift og systemer i forbindelse med transport af gods og personer.

 • Principper for maskinteknik

  Forstå principperne for maskinteknik, fysik og materialelære.

 • Globalt maritimt nød- og sikkerhedssystem

  Internationalt aftalte sikkerhedsprocedurer, udstyrstyper og kommunikationsprotokoller, der anvendes til at øge sikkerheden og gøre det lettere at redde nødstedte skibe, søfartøjer og fly.

 • Forskrifter for udledning af råmaterialer i havet

  Have viden om miljøbestemmelser for udledning af råmaterialer i havet; sørge for brug af kemisk desinfektion og deklorinisering for at frembringe rent og sikkert spildevand, der er egnet til udledning i havet.

 • Motorkomponenter

  Have kendskab til de forskellige motorkomponenter og deres drift og vedligeholdelse. Vide, hvornår reparation og udskiftning skal foretages.

Færdigheder

 • Betjene fartøjets motorrum

  Betjene og vedligeholde fartøjers motorrum. Betjene hovedmaskinrummet, hvor motoren og fremdrivningsmaskineriet er placeret.

 • Vedligeholde fartøjets motorrum

  Vedligeholde et fartøjs motorer og udstyret i maskinrummet. Foretage kontrol forud for afgang og løbende undersøgelser under rejsen.

 • Udføre rutinemæssig vedligeholdelse af skibsmotorer

  Udføre rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver på alle af skibsmotorsystemer; overvåge motorer til sikring af, de arbejder indenfor normale driftsparametre.

 • Lade fortøjningen gå

  Følge standardprocedurerne for at lade fortøjningen gå. Forvalte kommunikationen mellem skibet og land.

 • Yde support til maskinsystemer på fartøjer

  Yde støtte på grundlag af viden om maritim drift, skibsforsikring og maskinsystemer.

 • Udføre spildevandsrensning på skibe

  Udføre spildevandsrensning på skibe, føre tilsyn med anlægsvedligeholdelsen, forstå maskinens mekaniske funktion og opfylde de forskriftsmæssige bemyndigelser for udledning af materialer til havet.

 • Administrere vandsystemer om bord

  Drive og vedligeholde vandkølede tekniske systemer om bord.

 • Hjælpe med at klargøre redningsbåde

  Bistå søfolk med at klargøre redningsbåde til sejlads og levere teknisk viden med henblik på vedligeholdelse og reparation af redningsbåde.

 • Håndtere elsystemer i fartøj

  Betjene og vedligeholde de elektriske komponenter i skibe og det elektriske distributionssystem. Kende de forskellige belastningskredse i tilfælde af systemfejl. Reparation af elsystemer i tilfælde af beskadigelse eller funktionssvigt.

 • Bruge forskellige typer brandslukkere

  Forstå og anvende forskellige metoder til brandslukning og forskellige typer og klasser af brandslukningsudstyr.

 • Betjene dieseldrevne anlæg

  Betjene diesel- og gasturbineanlæg, herunder tilhørende maskiner såsom hjælpekedler, hjælpemotorer, forbrændingsanlæg, luftkompressorer, brændstof- og brændselsoliecentrifuger.

 • Klargøre motorrum til drift

  Klargøre og starte hovedmotor og hjælpemotorer; klargøre maskineri i motorrum inden afgang; kende og overholde startprocedurer i henhold til tjekliste.

 • Administrere fartøjsmotorer og -systemer

  Administrere hovedmotorer (damp, gas eller diesel), kølesystemer samt andet udstyr i fartøjets motorsystem.

 • Udføre bunkering

  Udføre bunkering, processen for levering af brændstof til skibe til eget brug. Sørg for tilstrækkelige mængder brændstof til rejsens varighed.

 • Udføre rutinetest af smøreolie

  Foretage rutinemæssige afprøvninger af smøreolier i tekniske systemer og systemer til vandudskilning.

 • Betjene brandslukkere

  Forstå, hvordan brandslukningsudstyr og brandslukningsteknikker fungerer.

 • Vedligeholde lager på fartøj

  Føre en ajourført fortegnelse for et fartøj, herunder oplysninger om reservedele, olie og brændstof. Afgøre mængden af brændstof, der skal bruges på en rejse, herunder at der til enhver tid er tilstrækkelige mængder brændstof om bord.

 • Anvende maritimt engelsk

  Kommunikere på engelsk med sprog, der anvendes i faktiske situationer om bord på skibe, i havne og andre steder i skibskæden.

 • Reparere mekaniske systemer i fartøjer

  Reparere mekaniske systemer på fartøjer om bord. Sikre, at fartøjsfejl udbedres, uden at det påvirker den igangværende sejlads.

 • Fortøje fartøjer

  Følge standardprocedurerne for at fortøje fartøjer. Forvalte kommunikationen mellem skibet og kysten.

Source: Sisyphus ODB