Profession maskinchef

Maskinchefer er ansvarlige for hele fartøjets tekniske drift, herunder tekniske, elektriske og mekaniske divisioner. De er chef for den samlede motorafdeling om bord på skibet. De har det overordnede ansvar for alle tekniske operationer og udstyr om bord på skibet. Maskinchefer samarbejder om sikkerhed, overlevelse og sundhedspleje om bord og overholder de relevante nationale og internationale standarder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elsystemer anvendt inden for transport

  Forstå, hvordan elsystemer fungerer, samt deres specifikationer og anvendelse i drift og systemer i forbindelse med transport af gods og personer.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Fartøjets fysiske dele

  Detaljeret kendskab til fartøjets forskellige fysiske komponenter. Sørge for vedligeholdelse og pleje for at sikre optimal drift.

 • Mekaniske værktøjer

  Forstå maskiner og værktøjer, herunder deres design, anvendelse, reparation og vedligeholdelse.

 • Internationale søvejsregler

  Grundlæggende aspekter af de internationale søvejsregler, som f.eks. adfærden af fartøjer i hinandens synsfelt, navigationslys og -markører, vigtige lys- og lydsignaler, søfartssignaler og bøjer.

 • International konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

  De grundlæggende principper og krav i International Regulation for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL): Regulations for the Prevention of Pollution by Oil, Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk, prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form, Prevention of Pollution by Sewage from Ships, Prevention of Pollution by Garbage from Ships, Prevention of Air Pollution from Ships.

 • Globalt maritimt nød- og sikkerhedssystem

  Internationalt aftalte sikkerhedsprocedurer, udstyrstyper og kommunikationsprotokoller, der anvendes til at øge sikkerheden og gøre det lettere at redde nødstedte skibe, søfartøjer og fly.

 • Principper for maskinteknik

  Forstå principperne for maskinteknik, fysik og materialelære.

 • Principper for elektronisk udstyr

  Studiet af elektrisk energi, mere specifikt elektroner, kontrol og de vigtigste principper for integrerede kredsløb og elektriske systemer.

Færdigheder

 • Vedligeholde fartøjets motorrum

  Vedligeholde et fartøjs motorer og udstyret i maskinrummet. Foretage kontrol forud for afgang og løbende undersøgelser under rejsen.

 • Betjene fartøjets motorrum

  Betjene og vedligeholde fartøjers motorrum. Betjene hovedmaskinrummet, hvor motoren og fremdrivningsmaskineriet er placeret.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Give mundtlige instrukser

  Formidle transparente instrukser. Sikre, at budskaber forstås og følges korrekt.

 • Vedligeholde rejselogbøger

  Føre skriftlig dokumentation for hændelser under skibsfart eller flyrejser.

 • Reparere elsystemer i fartøjer

  Udføre reparation af elektriske systemer på skibe. Fejlfunktioner skal løses, uden at det påvirker forløbet af sejladsen.

 • Udføre regnskabsrevisioner

  Evaluere og overvåge den finansielle sundhed, driften og de finansielle bevægelser, der er angivet i selskabets regnskaber. Revision af regnskabsmateriale for at sikre forvaltning og ledelse.

 • Reparere mekaniske systemer i fartøjer

  Reparere mekaniske systemer på fartøjer om bord. Sikre, at fartøjsfejl udbedres, uden at det påvirker den igangværende sejlads.

 • Betjene mekanisk udstyr på skibe

  Betjene mekanisk udstyr på fartøjer, kommunikere med teknikere, hvis der opstår fejl, eller hvis det er nødvendigt at foretage reparationer under rejsen.

 • Anvende maritimt engelsk

  Kommunikere på engelsk med sprog, der anvendes i faktiske situationer om bord på skibe, i havne og andre steder i skibskæden.

 • Vedligeholde lager på fartøj

  Føre en ajourført fortegnelse for et fartøj, herunder oplysninger om reservedele, olie og brændstof. Afgøre mængden af brændstof, der skal bruges på en rejse, herunder at der til enhver tid er tilstrækkelige mængder brændstof om bord.

 • Udføre kvalitetsrevisioner

  Gennemføre regelmæssige, systematiske og dokumenterede undersøgelser af et kvalitetssystem til kontrol af overensstemmelse med en standard baseret på objektive forhold som f.eks. gennemførelse af processer, effektivitet med hensyn til at opnå kvalitetsmål og reduktion og eliminering af kvalitetsproblemer.

 • Analysere arbejdsrelaterede skriftlige rapporter

  Læse og forstå jobrelaterede rapporter, analysere rapporternes indhold og anvende resultaterne i det daglige arbejde.

 • Udføre navigationsberegninger

  Løse matematiske problemer for at opnå sikker navigation.

Source: Sisyphus ODB