Profession maskinoperatør - blanding af kemikalier

Maskinoperatører (blanding af kemikalier) betjener og vedligeholder blandingstanke og blandere med henblik på at opnå kemiske produkter ud fra råmaterialer, idet det sikres, at slutprodukterne er i overensstemmelse med batchspecifikationerne.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

Færdigheder

 • Vedligeholde kemiske blandemaskiner

  Passe udstyr og blandere, der anvendes til blanding af kemiske stoffer, der som slutprodukt har varer anvendt til rengøring, blegning, færdiggørelse af tæpper og andre tekstiler.

 • Optimere parametre for produktionsprocesser

  Optimere og fastholde produktionsprocessens parametre, såsom gennemstrømning, temperatur eller tryk.

 • Klargøre kemiske ingredienser

  Klargøre ingredienser efter formel ved at måle og veje de kemiske ingredienser, f.eks. kaustiske emner, opløsningsmidler, emulsioner og peroxider.

 • Formidle testresultater til andre afdelinger

  Formidle oplysninger om testning, såsom testplaner, statistikker over stikprøver og testresultater til de relevante afdelinger.

 • Udarbejde dokumentation for batch

  Udarbejde rapporter om fremstillede batches historie under hensyntagen til rådata, udførte test og overholdelse af god fremstillingspraksis for hvert parti af produktet.

 • Adskille råmaterialer

  Adskille de råvarer, der skal videreforarbejdes, i partier.

 • Overføre kemikalier

  Overføre den kemiske blanding fra blandingstanken til beholderen ved drejning på ventilerne.

 • Styre leveringen af råvarer

  Forvalte modtagelse af råvarer. Modtage råvarer fra leverandørerne. Kontrollere kvalitet og nøjagtighed og flytte dem ind på lageret. Sørge for, at råvarerne opbevares hensigtsmæssigt, indtil produktionsafdelingen har brug for dem.

 • Tjekke kvaliteten af råvarer

  Kontrollere kvaliteten af de grundlæggende materialer, der anvendes til fremstilling af halvfabrikata og færdige varer, ved at vurdere materialets egenskaber og om nødvendigt udvælge prøver til analyse.

 • Fylde blandetanken

  Fylde blandetanken med de kemiske ingredienser, så vandet også kan løbe igennem ventilerne ved det anførte mærke på tankvæggen.

 • Måle viskositet af kemisk stof

  Måle viskositeten af de blandede ingredienser ved hjælp af et viskosimeter.

Source: Sisyphus ODB