Profession maskinoperatør - blanding af lak

Maskinoperatører - blanding af lak betjener og vedligeholder blandere af lak og syntetisk maling, idet det sikres, at slutproduktet er i overensstemmelse med opskriften.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

Færdigheder

 • Klargøre kemiske prøver

  Klargøre de specifikke prøver såsom gas, væske eller faste stoffer, så de er klar til analyse og mærkning, opbevare prøver i henhold til specifikationer.

 • Måle viskositet af kemisk stof

  Måle viskositeten af de blandede ingredienser ved hjælp af et viskosimeter.

 • Betjene kuglemølle

  Betjene kuglemølle med henblik på at blande og fremstille lak, så parametrene og specifikationerne er i overensstemmelse med formlerne.

 • Måle materialer

  Måle råmaterialer, inden de føres ind i blanderen eller i maskiner, således at det sikres, at de er i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Opvarme lakblanding

  Opvarme den færdige blanding til fremstilling af voks øverst i opløsningen.

 • Arbejde sikkert med kemikalier

  Træffe de nødvendige foranstaltninger til opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af kemiske produkter.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Udvælge lakingredienser

  Vælge de korrekte typer og mængder af lakingredienser, f.eks. fortyndere og pigmenter, og anbringe dem i møllen.

 • Tilføje farve

  Tilføje den ønskede farve i henhold til specifikationer for toningsbatch.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

Source: Sisyphus ODB