Profession maskinoperatør - blanding af pesticider

Maskinoperatører (blanding af pesticider) betjener og vedligeholder maskiner, der blander kemiske ingredienser i tør eller flydende form, for at fremstille insekticider, fungicider, gnaver- eller ukrudtbekæmpelsesmidler, idet det sikres, at slutproduktet er i overensstemmelse med opskriften.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetskriterier for opbevaringsanlæg

  Kvalitetskriterier for opbevaringsanlæg som f.eks. sikre aflåsningssystemer, ventilation, regelmæssig inspektion af brandsikringssystemer osv.

 • Miljøpolitik

  Lokale, nationale og internationale politikker til fremme af miljømæssig bæredygtighed og udvikling af projekter, der mindsker miljøkonsekvenser og forbedrer miljøets tilstand.

Færdigheder

 • Forsyne gødningsblander

  Forsyne gødningsblanderen med tørre materialer fra lagerbeholderen ved at trække i håndtaget.

 • Overvåge ventiler

  Overvåge og foretage relevant justering af ventiler med henblik på at tilføre blandemaskinen eller maskinen en bestemt mængde væsker (f.eks. ammoniumsvovlsyre eller tyktflydende sæbe) eller damp.

 • Passe insekticidblander

  Passe blanderen og udstyret anvendt til at producere insekticider, fungicider eller pesticider efter nærmere angivet opskrift.

 • Overvåge miljøparametre

  Kontrollere fremstillingsmaskiners indvirkning på miljøet, idet temperaturniveauer, vandkvalitet og luftforurening analyseres.

Source: Sisyphus ODB