Profession maskinoperatør - emballering

Maskinoperatører (emballering) observerer flasker og dåser, der passerer under fremstillingsprocessen. De står ved siden af transportbånd for at sikre, at flaskerne er fyldt op til et standardniveau, og at der ikke er nogen større afvigelser. De kasserer defekte flasker eller dåser.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Karboneringsteknikker

  Den proces, hvorved kuldioxid opløses i en væske, normalt under højt tryk, de forskellige karboniseringsteknikker, såsom opberedning af flasker (priming), spunsning, krausenering og tvungen karbonering. Bruge disse teknikker i henhold til produktionskrav og det krævede karboniseringsniveau.

Færdigheder

 • Udføre kontrol af udstyr på fabrik

  Udføre kontrol af maskiner og udstyr, der anvendes på fabrikken. Sikre, at maskineriet fungerer korrekt, indstille maskiner før brug og sikre, at udstyret fortsat er brugbart.

 • Foretage præcise målinger i forbindelse med forarbejdning af fødevarer

  Foretage nøjagtigt målte tildelinger med passende værktøjer og udstyr til fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Tjekke kvaliteten af produkter på samlebåndet

  Tjekke produkternes kvalitet på samlebåndet og fjerne defekte produkter før og efter emballering.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Udføre kvalitetskontrol under forarbejdning af fødevarer

  Sikre kvaliteten af alle de faktorer, der indgår i en fødevareproduktionsproces.

 • Passe dåsefyldningsmaskine

  Passe en dåsefyldningsmaskine, der drives af elektricitet eller batterier med henblik på at fylde forskellige fødevaretyper på dåse.

 • Tjekke flasker til emballering

  Tjekke flasker til emballering. Anvende prøvningsprocedurer for flasker for at kontrollere, om flasken er egnet til at indeholde føde- og drikkevarer. Følge de lovmæssige specifikationer eller virksomhedens specifikationer for aftapning.

 • Arbejde ved samlebånd på fødevarefabrik

  Arbejde ved roterende samlebåndssystemer på fødevarefabrik.

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

 • Rengøre fødevare- og drikkevaremaskiner

  Rengøre maskiner, der anvendes til fremstilling af føde- eller drikkevarer. Forberede passende rengøringsopløsninger. Forberede alle dele og sikre, at de er rene nok til at undgå afvigelser eller fejl i produktionsprocessen.

 • Betjene automatiseret processtyringssystem

  Betjene processtyrings- eller automatiseringssystem (PAS), der anvendes til automatisk at kontrollere en produktionsproces.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Betjene gaffeltruck

  Køre en gaffeltruck, et køretøj med en gaffelanordning foran til at løfte og bære tunge læs.

 • Anvende regnefærdigheder

  Ræsonnere og anvende enkle eller komplekse numeriske koncepter og beregninger.

 • Opdage fejl i flasker

  Opdage mulige fejl i flasker og træffe beslutninger om flaskerne og det parti, der fremstilles, og kassere flasker, der ikke passer til produktionen.

 • Bistå ved aftapning på flaske

  Fremstille vin til aftapning. Bistå med aftapning og korkning.

 • Passe emballagemaskiner

  Emballagemaskiner til f.eks. påfyldning, mærkning og forsegling. Lagre og sortere produkter, der skal forarbejdes i henhold til specifikationerne. Genpåfyldning af emballage efter behov, såsom kasser, kartoner, indpakningspapir, plastfolie, lim, blæk eller mærkater.

 • Bortskaffe andet affald end fødevareaffald fra fødevareindustrien

  Bortskaffe andet affald end fødevareaffald fra fødevareindustrien ved anvendelse af miljøaccepterede procedurer til at bortskaffe det.

 • Håndtere kemikalier til rengøring af anlæg

  Forvalte passende mængder og typer af rengøringskemikalier, som er nødvendige i forbindelse med produktion af føde- og drikkevarer.

Source: Sisyphus ODB