Profession maskinoperatør - emballerings- og påfyldningsmaskiner

Maskinoperatører (emballerings- og påfyldningsmaskiner) passer maskiner til at fremstille og emballere fødevarer i forskellige emballagebeholdere, f.eks. krukker, kartoner, dåser og andet.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Bortskaffe andet affald end fødevareaffald fra fødevareindustrien

  Bortskaffe andet affald end fødevareaffald fra fødevareindustrien ved anvendelse af miljøaccepterede procedurer til at bortskaffe det.

 • Sørge for kvalitetskontrol af emballage

  Gennemføre og overvåge aktiviteter, således at alle krav til emballeringsprocedurer og emballeringsstandarder til enhver tid opfyldes.

 • Arbejde ved samlebånd på fødevarefabrik

  Arbejde ved roterende samlebåndssystemer på fødevarefabrik.

 • Udpege de faktorer, der forårsager forandringer i fødevarer under opbevaring

  Anerkende de mest relevante faktorer (kemiske, fysiske, miljømæssige osv.), der kan ændre fødevaren under lagringen

 • Følge anvisninger

  Følge anvisninger for at opnå mål og overholde tidsfrister.

 • Tjekke kvaliteten af produkter på samlebåndet

  Tjekke produkternes kvalitet på samlebåndet og fjerne defekte produkter før og efter emballering.

 • Føle sig tilpas i usikre miljøer

  Befinde sig godt i potentielt farlige miljøer, f.eks. når man bliver udsat for støv, roterende udstyr, varme overflader, fryse- og kølerum, støj, våde gulve og bevægelig løfteudstyr.

 • Overvåge maskindrift

  Observere maskinens drift og vurdere produkternes kvalitet, hvorved der sikres overensstemmelse med standarderne.

 • Rengøre fødevare- og drikkevaremaskiner

  Rengøre maskiner, der anvendes til fremstilling af føde- eller drikkevarer. Forberede passende rengøringsopløsninger. Forberede alle dele og sikre, at de er rene nok til at undgå afvigelser eller fejl i produktionsprocessen.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Betjene udstyr til forarbejdning af emballage

  Betjene elektrisk udstyr til forarbejdning af emballage og kontrolsystemer.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

 • Betjene vægt

  Arbejde med en vejemaskine for at måle rå, halvfærdige og færdige produkter.

 • Passe emballagemaskiner

  Emballagemaskiner til f.eks. påfyldning, mærkning og forsegling. Lagre og sortere produkter, der skal forarbejdes i henhold til specifikationerne. Genpåfyldning af emballage efter behov, såsom kasser, kartoner, indpakningspapir, plastfolie, lim, blæk eller mærkater.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

Source: Sisyphus ODB