Profession maskinoperatør - fremstilling af absorberende indlæg

Maskinoperatører (fremstilling af absorberende indlæg) passer en maskine, der tager cellulosefibre ind og komprimerer dem til et meget absorberende pudemateriale til hygiejniske produkter såsom bleer og tamponer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Klæbemidler

  Kategorier, produktion og de kemiske bestanddele i klæbemidler, såsom ikke-reaktive klæbemidler (tørrende klæbemidler, trykfølsomme klæbemidler, kontaktklæbemidler og varme klæbemidler) og reaktive klæbemidler (multikomponentklæbemidler, 1-komponentklæbemidler).

 • Polymertyper

  Der findes to typer absorberende polymerbind. I første omgang indsprøjtes polymeren i det samme råmateriale, som forsyner cellulosefibrene, og som fordeler polymeren jævnt i hele produktet. Den anden metode påfører absorberende materiale på bindets overflade, efter det er fremstillet.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

Færdigheder

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Fremstille ikkevævede stabelvarer

  Udføre drift, overvågning og vedligeholdelse af maskiner og processer til fremstilling af ikkevævede stabelvarer og opretholde en høj effektivitet og produktivitet.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Overvåge transportbånd

  Overvåge strømmen af arbejdsstykker på transportbånd, efterhånden som de behandles af maskinen for at sikre optimal produktivitet.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

Source: Sisyphus ODB